نشریه گقاسر

گقاسِر (به معنی: زیبادوست) ماهنامهٔ اطلاعات عمومی ادبی و هنری برای دانش آموزان که به زبان ارمنی که از سال ۱۲۹۸ خورشیدی ۱۹۱۹ (میلادی) و در تبریز منتشر می‌شد.

گقاسر
گونهماهنامه / اطلاعات عمومی و هنری برای دانش آموزان
ناشرچاپخانه خلیفه گری ارامنه آذربایجان
سردبیر ارشدموشق هوانسیان
بنیان‌گذاری۱۹۱۹
زبانارمنی
ستادتبریز

منابع

  • لازاریان، ژانت دیگرانوهی (۱۳۸۲)، «مطبوعات»، دانشنامه ایرانیان ارمنی، تهران: انتشارات هیرمند، ص. ۲۰۸–۱۹۲، شابک ۹۶۴-۶۹۷۴-۵۰-۳
  • رائین، اسماعیل (۱۳۴۹). «ارامنه پیشرو نشریات گوناگون». ایرانیان ارمنی. مؤسسه انتشارات امیرکبیر. ص. ۱۸۴–۱۷۰.
  • هویان، آندرانیک (۱۳۸۰). ارمنیان ایران. تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی فرنگ‌ها با همکاری انتشارات هرمس. ص. ۹۴–۶۷. شابک ۹۶۴-۳۶۳-۰۰۷-۲.
  • بیگلریان، آرمن (۱۳۹۱). «نگاهی به تاریخچهٔ مطبوعات ارمنیان ایران». فصلنامه فرهنگی پیمان. سال شانزدهم (۶۱). دریافت‌شده در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸.
  • کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • ژانت د. لازاریان (۱۳۸۲)، «مطبوعات»، دانشنامه ایرانیان ارمنی (ویراست اول)، تهران: انتشارات هیرمند، ص. ۱۹۵، شابک ۹۶۴-۶۹۷۴-۵۰-۳