این انتشارات توسط ابراهیم گلستان با همکاری محمود زند و یدالله رویایی در سال ۱۳۴۸بنیاد گذاشته شد. یکی از اولین کتاب های منتشر شده توسط این انتشارات کتاب « زندگی من» (خاطرات لئون تروتسکی) با ترجمه هوشنگ وزیری بود.[۱]

نشر روزن
نوعانتشارات
بنا نهاده۱۳۴۸
بنیانگذارانابراهیم گلستان
محمود زند
یدالله رویایی
محصولاتکتاب و محصولات فرهنگی

منابعویرایش

  1. جاهد پ. «نوشتن با دوربین»، چاپ چهارم، ۱۳۹۴، بخش ضمیمه، ص ۲۸۸، خود به نقل از نشریه نگاه نو، ویزه نامه کتاب « نوشتن با دوربین»، شماره ۶۷،آبان ۱۳۸۴