این انتشارات توسط ابراهیم گلستان با همکاری محمود زند و یدالله رویایی در سال ۱۳۴۸بنیاد گذاشته شد. یکی از اولین کتاب های منتشر شده توسط این انتشارات کتاب « زندگی من» (خاطرات لئون تروتسکی) با ترجمه هوشنگ وزیری بود.[۱]

نشر روزن
نوعانتشارات
بنا نهاده۱۳۴۸
بنیانگذارانابراهیم گلستان
محمود زند
یدالله رویایی
محصولاتکتاب و محصولات فرهنگی

دفترهای روزن ویرایش

دفترهای روزن مجلّه‌ای است که انتشاراتِ روزن در چند شماره منتشر کرد.

منابع ویرایش

  • مرادی، فرید (۱۳۹۴). تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی: از برآمدن تا انقلاب. تهران: خانه کتاب.
  1. جاهد پ. «نوشتن با دوربین»، چاپ چهارم، ۱۳۹۴، بخش ضمیمه، ص ۲۸۸، خود به نقل از نشریه نگاه نو، ویزه نامه کتاب « نوشتن با دوربین»، شماره ۶۷،آبان ۱۳۸۴