نصرت‌الدین محمد

نصرت الدین محمد مشهور به شاه نصرت سومین پادشاه از خاندان مهربانی بود. او با درگذشت پدرش، نصیرالدین محمد بن ابوالفتح در روز شنبه چهاردهم ربیع‌الاول سال۷۲۸ ه. ق به سلطنت رسید.

منابعویرایش

  • احیاء الملوک (تاریخ سیستان تا عصر صفوی)، مؤلف:حسین بن ملک غیاث الدین محمد بن شاه محمود سیستانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۴