نظریه نامتغیر

نظریه نامتغیر نام نظریه‌ای در ریاضیات است.

پیشینهویرایش

نظریه نامتغیر توسط هیلبرت در سال ۱۸۹۲ مطرح شد و بعدها توسط سیلوستر توسعه یافت. مبنای آن نامتغیرهایی است که زیگفرید هانریش آرونهولد برای اشکال مکعبی سه‌تایی کشف کرد.

بیان ریاضیویرایش

طبق نظریه نامتغیر برای یک دنباله نامتناهی از شکل‌ها با n متغیر   :

 

یک عدد m وجود دارد به طوری که دنباله را می‌توان به صورت زیر نوشت:

 

که   شکل‌ها و n متغیرها می‌باشند.

منابعویرایش

  • Carl B. Boyer, A history of mathematics, 2nd edition, by John Wiley & Sons, Inc., page 606, 1991

جستارهای وابستهویرایش