نظریه و تاریخ: تفسیری از فرگشت اجتماعی و اقتصادی (به انگلیسی: Theory and History: An Interpretation of the Social and Economic Evolution) کتابی‌است به زبان انگلیسی از اقتصاددان اتریشی لودویگ فن میزس. در این کتاب که آن را شاهکار چهارم میزس خوانده‌اند[۱]، نویسنده در مقدمه رویکرد خود را به علوم انسانی یعنی ثنویت روش‌شناختی تبیین می‌کند. سپس در بخش نخست کتاب از ارزش‌ها که از نظر میزس ورای چون‌وچرا در علوم انسانی‌اند سخن می‌راند. در بخش دوم نقدهایی کوبنده بر جبرگرایی تاریخی و مادیگری خصوصاً صیغهٔ مارکسیستی آن و سایر نحله‌هایی که به نحوی با فلسفهٔ تاریخ به معنی تبیین غایت و سیر جبری تاریخ در ارتباط‌اند، وارد می‌سازد. در بخش سوم به مسائل معرفت‌شناختی تاریخ می‌پردازد و سرانجام در واپسین بخش شیوهٔ مختار خود در توصیف و تفسیر تاریخ را تشریح می‌کند.

نظریه و تاریخ
پشت جلد چاپ اول
نویسنده(ها)لودویگ فن میزس
پیشگفتار توسط موری راتبارد
کشورایالات متحده
زبانانگلیسی
موضوع(ها)فلسفه، روش‌شناسی، تاریخ، علم اقتصاد
ناشرانتشارات دانشگاه ییل، مؤسسه میزس
تاریخ نشر
۱۹۵۷
گونه رسانهچاپ (گالینگور & شومیز)
شمار صفحات۳۸۴
شابکشابک ‎۹۷۸−۰۸۶۵۹۷۵۶۹۹
شماره اوسی‌ال‌سی167149

پانویس ویرایش

  1. سه شاهکار دیگر: نظریهٔ پول و اعتبار، سوسیالیسم و کنش انسانی. برای نمونه رجوع کنید به پیشگفتاری که موری راتبارد بر این اثر نوشته‌است.

منابع ویرایش

  • von Mises, Ludwig. Theory and Hisotry. With Preface by Murray Rothbard. Mises Institute. ISBN 978-1-933550-19-0