نعنا (ابهام‌زدایی)

نعنا یا نعناع، گیاهی است که سردسته تیره نعنائعیان و از سبزی‌های خوراکی

نعنا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

گیاهویرایش

خوراکیویرایش

  • نعناداغ، یکی از چاشنی‌ها در غذاهای ایرانی

سیارکویرایش