نقاشی فضای باز

نقاشی فضای باز (انگلیسی: En plein air) یا به تعبیر دیگر، نقاشی هوا، یک عبارت با اقتباس از معادل فرانسوی به معنی باز (به طور کامل و جامع، هوای باز) است. به طور کلی یک فُرم از نقاشی امپرسیونیست فرانسه در قرن نوزدهم میلادی است. نشان دادن نور و حالت جاهای بدون سقف و فضاهای باز به خصوص برای توصیف عمل نقاشی خارج از منزل نیز نامیده می‌شود. نقش کشیدن از اجسام یا آنچه را که چشم به شکل واقعی آن می‌بیند از ایده‌های اصلی این هنر است که در آن، یک طرح به روش باز تولید شرایط بصری واقعی در زمان نشان داده می‌شود. برای کار در این شیوه و فُرم از نقاشی، باید یک نگاه از پیش تعیین شده از اجسام یا مناظر در فضای باز ایجاد گردد.

Sargent MonetPainting

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش