نقطه‌بازی

بازی ذهنی راهبردی(استراتژیک)

نقطه‌بازی یک بازی است که به شکل سنّتی با شرکت حداقل دو بازیکن، روی کاغذ انجام می‌شود. امروزه شکل‌های رایانه‌ای و آنلاین این بازی هم ساخته شده‌است.[۱][۲][۳]

گام‌های نقطه بازی در یک صفحهٔ ۲×۲

قوانین و نحوه بازیویرایش

در این بازی دو بازیکن روی یک شبکهٔ مستطیلی از نقاط بازی می‌کنند. هر بازیکن در نوبت خود دو نقطهٔ مجاور را با خطی عمودی یا افقی با رنگ متفاوتی به هم متصل می‌کند. بازیکنی که چهارمین ضلع مربعی را رسم می‌کند، صاحب این مربع خواهد بود و باید خط دیگری به عنوان جایزهٔ اجباری رسم کند. بازی با پر شدن صفحه تمام می‌شود و برنده کسی است که صاحب خانه‌های بیش تری باشد.[۲]

منابعویرایش