نمس (جامه)

پوشش راه راه مورداستفاده فرعون ها

نِمِس پوششی راه راه است که فرعون‌ها در مصر باستان بر سر می‌گذاشتند.[۱] نمس، تاج، پشت سر و پشت گردن (گاهی تا پشت فرد) را می‌پوشانید؛ دو لبه داشت که از دو سوی سر آویزان می‌شد و بخشی که در پشت گوش‌ها و جلوی شانه‌ها قرار می‌گرفت.[۲] نمس گاهی با تاج دوتایی ترکیب می‌شد (مانند آنچه که رامسس دوم بر سر دارد).[۳] کهن‌ترین نمس پیدا شده با اورائوس همراه بود و مربوط به دن از دودمان نخست مصر بود. نمس، تاج نیست اما به تنهایی نماد قدرت فرعون‌ها است.

نمس زرین مربوط به مومیایی توت‌عنخ‌آمون
نمس
به خط هیروگلیف
n
T34 m
sV6

منابعویرایش

  1. Kathryn A. Bard, Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, Routledge 1999, p.412
  2. Watson Early Mills, Roger Aubrey Bullard, Mercer Dictionary of the Bible, Mercer University Press 1990, p.679
  3. Max Pol Fouchet, Rescued Treasures of Egypt, McGraw-Hill 1965, p.208