نمودار نیکولز (به انگلیسی: Nichols plot) نمودار پارامتری یک تابع تبدیل است که در سیستم‌های کنترل و پردازش سیگنال استفاده می‌شود.[۱][۲][۳].

نمونهٔ یک نمودار نیکولز

این نمودار بیشتر در نظریه کنترل کاربرد دارد، برای یک تابع تبدیل به شکل زیر:

تابع تبدیل حلقه-بسته به صورت زیر تعریف می شود:

نمودار نیکولز عبارت را بر حسب نشان می‌دهد.

در سیستم‌های کنترل از این نمودار می توان در تشخیص پایداری سیستم‌های خطی استفاده کرد.

بخش زیادی از روش‌های بکاررفته در چارت نیکولز شبیه به روش‌های بود و نایکوئیست هستند. همچنین می‌توان گفت استفاده از دیاگرام‌های بود و نایکوئیست ساده‌تر از استفاده از دیاگرام نیکولز است. در هرسهٔ این روش‌ها پاسخ‌فرکانسی حلقه‌باز سیستم رسم می‌شود و از روی آن نتایج مهمی دربارهٔ رفتار سیستم حلقه‌بسته، مانند پایداری نسبی آن، نتیجه‌گیری می‌گردد.[۴]

منابع

ویرایش
  1. Isaac M. Howowitz, Synthesis of Feedback Systems, Academic Press, 1963, Lib Congress 63-12033 p. 194-198
  2. Boris J. Lurie and Paul J. Enright, Classical Feedback Control, Marcel Dekker, 2000, ISBN 0-8247-0370-7 p. 10
  3. Allen Stubberud, Ivan Williams, and Joseph DeStefano, Shaums Outline Feedback and Control Systems, McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-017052-5 ch. 17
  4. خاکی صدیق، «تحلیل پاسخ فرکانسی»، سیستم‌های کنترل خطی، ۲۹۷.
  • خاکی صدیق، علی (۱۳۸۱). سیستم‌های کنترل خطی. انتشارات دانشگاه پیام نور. شابک ۹۶۷-۴۵۵-۷۸۰-۸ مقدار |شابک= را بررسی کنید: checksum (کمک).