باز کردن منو اصلی

مدرسه نمونه دولتی

مدارس برتر از نظر آموزشی
(تغییرمسیر از نمونه دولتی)

مدارس نمونه دولتی مدرسه‌هایی در دهه ۱۳۷۰ بودند که وزارت آموزش و پرورش به آنها مجوز «نمونه» (از نظر کیفیت برتر آموزشی) می‌داد. این مدرسه‌ها دانش آموزان خود را از طریق آزمون ورودی پذیرش می‌کردند. این مدرسه‌ها دولتی بودند. مدارس نمونه دولتی امروزه در دوره دوم متوسطه در تمامی رشته‌ها از طریق آزمون ورودی هماهنگ دانش آموز می‌پذیرند.

گاها این مدارس بهتر از مدارس استعداد های درخشان هستند و علت این موضوع شرایط همگام و استاندارد این مدارس است.

آزمون ورودیویرایش

آزمون ورودی این مدارس معمولا در پایان هر سال تحصیلی برگذار میشود و از میان دانش آموزان مستعد پایه نهم برای ورودی به پایه دهم بر اساس نمره‌ی آزمون پذیرش میکنند. قبولی در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نیازمند مهارت و پشتوانه علمی قوی و تسلط بر تست زنی می باشد .

معلمان و دبیران مدارس نمونه دولتیویرایش

معلمان و دبیران مدارس نمونه دولتی به صورت مستقیم توسط مدیریت مدرسه‌ ی نمونه دولتی انتخاب میشوند ، و جزو بهترین و برجسته ترین های تدریس هستند .