نهادهای اسپرانتیک

نهادهای اسپرانتیک یا سازمان‌های اسپرانتو به کلیهٔ نهادهائی اطلاق می‌شود که در ارتباط با زبان فراساخته‌ی اسپرانتو هستند و در جنبش جهانی اسپرانتو، که نهضتی است برای محقق ساختن استفادهٔ بین‌المللی از این زبان به‌عنوان زبان مشترک جهانی، نقشی را بازی می‌کنند. برخی از این سازمان‌ها به شرح زیر است:

جستارهای وابستهویرایش

اسپرانتو

زبان فراساخته

منابعویرایش

  • UEA Jarlibro 2014, Rotterdam: UEA, 2014