نهاد مدنی

نهاد مدنی به نهادهایی در راستای ایجاد قابلیت در راستای توسعه سیاسی فرهنگی و اجتماعی در یک کشور گفته می‌شود.

مشخصه اصلی نهادهای مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان‌های دولتی کشور است. نهادهای مدنی را می‌توان به دو دستهٔ احزاب و انجمن‌های صنفی دسته‌بندی کرد.

نهادهای مدنی در ایرانویرایش

مطابق با نص صریح اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب و انجمن‌های صنفی در چارچوب قانون آزاد است.

جستارهای وابستهویرایش