باز کردن منو اصلی

نورس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

محتویات

تاریخویرایش

فرهنگویرایش

زبانویرایش

مکانویرایش

  • روستای نورس یکی از روستاهای بخش اسپارت از توابع استان بتلیس ترکیه

جستارهای وابستهویرایش

کشورهای نوردیک