نوزادکشی عبارت است از کشتن نوزادی که سنش کم‌تر از یک ماه باشد. این عمل در کشورهای توسعه‌یافته به ندرت انجام می‌شود اما در صورت انجام، این مادر است که بیشتر مبادرت به چنین کاری می کند و در میان پدر ها نوزادکشی امری بسیار استثنایی و نادر است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش