نپتون خدای آب و دریا یکی از اساطیر رم باستان و یکی از برادران پلوتو و ژوپیتر است. او قابل قیاس با پوزئیدون در اساطیر یونان هست ولی نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. برای مدتی او به ازدواج با سالسیا یعنی خدای آب شور درآمد. همچنین، نپتون نام سیاره ایست که میان اورانوس و پلوتو هست.

نپتون (اسطوره)
God of the seas
A velificans of Neptune in his seahorse-drawn تریومف from the mid-3rd century AD - Sousse Archaeological Museum.
اقامتگاهدریا
نماداسب، نیزه سه‌سر، دلفین، و گاو نر
جشنواره‌هاNeptunalia; Lectisternium
اطلاعات شخصی
والدینساترن و Ops
خواهر و برادرژوپیتر، پلوتون (اسطوره‌شناسی)، یونو، سرس (اسطوره‌شناسی)، وستا (اسطوره‌شناسی)
همسرSalacia
فرزندانتریتون (اسطوره)، پروتئوس (ایزد)، Rhodes, and Benthesicyme
همتای یونانیپوزئیدون
تصویری از نپتون اثر آنجلو برونزینو

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی