انواع سگ

(تغییرمسیر از نژادهای سگ)

سگ‌ها را بر اساس کارایی به دسته‌های مختلفی از جمله سگ گله(ژرمن شپرد)، سگ نگهبان(دوبرمن)، سگ کاری(روت‌وایلر)، سگ شکاری (تازی)، سگ سورتمه (سیبرین هاسکی) و سگ همراه (پاپیون) دسته‌بندی می‌کنند.

منابعویرایش