نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی

نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی کتابی از سیدعباس معارف راجع به زندگی و آثار احمد فردید است که در سال ۱۳۸۱ منتشر شد.

نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی
نویسنده(ها)سید عباس معارف
کشورتهران
زبانفارسی
موضوع(ها)احمد فردید
ناشررایزن (چاپ اول)، پرسش (ویراست دوم)
تاریخ نشر
۱۳۸۱
شمار صفحات۵۸۶

ویراست دوم ویرایش

ویراست دوم این کتاب به‌کوشش محمد رجبی در سال ۱۳۹۱ منتشر شد.[۱]

نقد ویرایش

بیژن عبدالکریمی این کتاب را منسجم‌ترین اثر برای شناخت آرای فردید می‌داند و می‌گوید «نحوه تقریر مطالب در این اثر به گونه‌ای است که هیچ مرز روشنی میان استاد و شاگرد وجود ندارد. خواننده همواره در این ظن و بدگمانی باقی می‌ماند که در این اثر وی با اندیشه‌ها خود فردید یا فهم و تفسیر عباس معارف از اندیشه‌های فردید مواجه است.» او سپس تأکید می‌کند که معارف در این کتاب هیچ بصیرت اساسی تازه ای جز بازتولید فردید ارائه نداده و لذا تا حد زیادی می‌توان به متن معارف اعتماد کرد.[۲]

نقدی مفصل بر این کتاب نیز در نشریه معارف منتشر شد.[۳]

منابع ویرایش

  1. «حکیم عدالت جو/ مشی فلسفی مرحوم عباس معارف در گفتگو با دکتر محمد رجبی».
  2. ««مبادی حکمت انسی»، منسجم‌ترین اثر برای شناخت آرای فردید است». مهر.
  3. «درآمدی بر طریقت تفکر در حکمت اُنسی».