نیارش عبارت است از شناختِ کمیت و کیفیت نیروی مصالح ساختمانی و معماری سنتی ایران. در نیارش از عنصری به نام پیمون که وسیله‌ای برای سهولت در کار و جهت دادن به تمامی اندازه‌های نیارش بوده‌است، استفاده می‌شده‌است.[۱]

واژه نیارش در معماری گذشته ایران بسیار بکار می‌رفته است. نیارش به دانش ایستایی , فن ساختمان و ساختمایه (مصالح)‌شناسی گفته می‌شده‌است.[۲]

منابعویرایش

  1. جلوه‌هایی از هنر و معماری ایران زمین / شمس. صادق/ صفحه 147
  2. سبک شناسی معماری ایران/دکتر پیرنیا. محمدکریم/ گردآورنده: معماریان. غلامحسین صفحه 29