کَمّیَت (به انگلیسی: Quantity) یا چَندی در لغت به معنای مقدار می‌باشد و معمولاً در برابر واژهٔ کیفیت به کار می‌رود. در فیزیک هر چه که قابل اندازه‌گیری باشد، کمیت و در مقابل، هرچه که نتوان اندازه‌گیری کرد کیفیت نامیده می‌شود. کمیت را می‌توان با یک عدد نشان داد و برای تعیین این مقدار نیاز به یکای آن کمیت داریم. «کم و کیف» را در فارسی چند و چون می‌گویند.

انواع کمیت‌هاویرایش

کمیت‌ها در فیزیک به دو نوع کمیت نرده‌ای یا اسکالر (عددی) و کمیت برداری تقسیم می‌شوند.

  • کمیت‌های نرده ای، کمیت‌هایی هستند که تنها دارای بزرگی (اندازه) می‌باشند. مانند جرم، زمان و دما
  • کمیت‌های برداری، کمیت‌هایی هستند که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز هستند و از قانون جمع بردارها پیروی می‌کند. مانند سرعت، جابجایی و نیرو

از کمیت‌های پر کاربرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Fundamentals of Physics by David Halliday, Publisher: Wiley, 2007