نیام ترقوه‌ای‌سینه‌ای

نیام ترقوه‌ای‌سینه‌ای یا فاسیای کلاوی‌پکتورال (انگلیسی: Clavipectoral fascia) بخشی از نیام عمقی است که در عقب رشته‌های ترقوه‌ای (کلاویکولار) ماهیچه سینه‌ای بزرگ واقع شده است و حفره بین ماهیچه‌های سینه‌ای کوچک و زیرترقوه‌ای را پر می‌کند. این نیام به صورت یک غلاف قوی ماهیچه سینه‌ای کوچک را دربر گرفته و ادامه آن در پایین رباط آویزان‌کننده زیر بغل ایجاد کرده و در انتها به لبه‌های سطح زیرین ترقوه (ناودان زیرترقوه‌ای) می‌پیوندد.

نیام ترقوه‌ای‌سینه‌ای
Pectoralis minor.png
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینfascia clavipectoralis
TA98A04.4.01.018
TA22318
FMA37340

نیام ترقوه‌ای‌سینه‌ای به وسیله این عناصر تشریحی سوراخ می‌شود:

سیاهرگ سری (ورید سفالیک)
سرخرگ سینه‌ای‌سرشانه‌ای (شریان توراکوآکرومیال) (یکی از شاخه‌های سرخرگ زیربغلی)
رگ‌های لنفاوی
عصب سینه‌ای بیرونی

منابع

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 437   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • درسنامه دستگاه اسکلتی-عضلانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بازنگری سوم. مهر ۱۳۸۴.