نیایشگاه دورستونی

دورستونی (یونانی قدیم: Περίπτερος، تلفظ: پریپتِرُس) نوعی نیایشگاه یونانی است که در آن دورتادور بخش اصلی ساختمان نیایشگاه کاملاً با یک ردیف ستون احاطه شده‌باشد.

نقشهٔ یک پرستشگاه دورستونی.

پرستشگاه‌های دورستونی شکل ساده‌تر پرستشگاه‌های دورج‌ستونی هستند که در آن‌ها دو ردیف ستون گرداگرد ساختمان ساخته می‌شد.

اصطلاح دورستونی در معماری سبک دوریسی بسیار به‌کار می‌رفت.

از نمونه‌های این گونه نیایشگاه‌ها می‌توان به این دو اشاره کرد:

منابع

Reber, Franz von; Joseph Thacher Clarke (1882). History of Ancient Art. University of Wisconsin - Madison: Harper & Brothers. pp. 419–420.