نیایش شبانان

نیایش شبانان در هنر مسیحی اشاره به صحنه‌ای است که شبانان به محض تولد عیسی مسیح در بیت‌لحم، شاهدان عینی این واقعه هستند. این صحنه اغلب با صحنه نیایش مغان در عرصه هنری درآمیخته می‌شود. اعلان به شبانان زمانی است که شبانان توسط فرشته‌ای به این صحنه احضار می‌شوند.

نیایش شبانان اثر بارتولومه استبان موریلو
نیایش شبانان اثر ماتیاس استوم

منابعویرایش