نیوزوم

یوزوم، وزیکولی بر پایه سورفکتانتهای غیریونی است که معمولاً جهت کاربرد سامانه رهایش دارو، ژن، پروتئین و ... استفاده دارد. ساختار نیوزوم تقریباً شبیه لیپوزوم است ولی به خاطر تفاوت در مواد اولیه آنها، نیوزوم مزایای بسیاری نسبت به لیپوزوم دارد

نیوزوم، وزیکولی بر پایه سورفکتانتهای غیریونی است که معمولاً جهت کاربرد سامانه رهایش دارو، ژن، پروتئین و ... استفاده دارد. ساختار نیوزوم تقریباً شبیه لیپوزوم است ولی به خاطر تفاوت در مواد اولیه آنها، نیوزوم مزایای بسیاری نسبت به لیپوزوم دارد [۱][۲].

طرح شماتیک نیوزوم ساخته شده با سوربیتان مونواستارات (اسپن60)[۱]

مزایای نیوزومویرایش

  • پایداری بالاتر نسبت به سامانه های وزیکولی دیگر
  • توانایی بارگذاری داروهای آبدوست و آبگریز
  • قیمت تمام شده ی پایین تر
  • زیست سازگاری نیوزوم و مواد حاصل از تخریب آن

روش های ساخت نیوزومویرایش

  • هیدراسیون فیلم
  • تبخیر فاز معکوس

* تزریق حلال

  • روش حباب
  • فناوری پرونیوزوم
  • گرمادهی

کاربردهاویرایش

منابعویرایش