هابیت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هابیت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: