هارونی، یک طایفه از شاخۀ چهارلنگ در ایل بختیاری است.[۱][۲]

طایفه هارونی
زبان‌ها
گویش بختیاری
دین
شیعه

تقسیمات ایلی ویرایش

 1. عیسی یاری
 2. سیسته
 3. سیمی سمال
 4. ملاوند
 5. رُکان
 6. اولاد برات
 7. اولاد نظر[۳]

تاریخچه ویرایش

هارونی در زمره ۹ طایفۀ کهن در مردم بختیاری است که برای نخستین بار در تألیفات قرن هفتم در خصوص وقایع نیمۀ دوم قرن پنجم هجری از آن به عنوان یکی ازطوایف بیست و شش‌گانۀ بختیاری نام برده شد.

مناطقی در سرزمین بختیاری به نام این دسته از قبایل کهن وجود دارد ازجمله ناحیه گتوند و بتوند وعقیلی و بالاخره هارونی و با وجود آنکه نام‌های تاریخی این نواحی از تعلق اولیه آن‌ها به طوایفی که اسامی مزبور خاص ایشان بوده‌است خبر می‌دهد، ساکننان این مناطق امروزه از قبایل دیگری می‌باشند و منطقه دیرینه‌ای که در چهارمحال به نام هارونی (شهرکرد) شناخته می‌شود امروز اقامت گاهی مختلط از طوایف چهار و هفت لنگ است. زیرا طایفه هارونی زیر مجموعه هیچ طایفه ای نمی باشد ، به این دلیل که قدمت آن از دیگر طایفه های چهارلنگ بیشتر می باشد. [۴]

پراکندگی جغرافیایی ویرایش

مراکز استقرار ویرایش

امروزه اقامتگاهای اصلی باب هارونی بالغ بر۵ منطقه در سردسیر؛ و ۳منطقه در گرمسیر است پنج منطقه سردسیر عبارت است از: کمیتک، میدانک، آزادگان، جمالو، قلعه شاهرخ در حوالی فریدن و شهر هارونی در شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری و دومنطقه گرمسیر عبارت است از سردارآباد و چهاربیشه درحوالی شوشتر و چمبره در سردشت دزفول است، هارونیان در گذشته در اندیکا و لالی و منطقه هارونی و علی گودرز و شاه بلاغ اقامت و مالکیت داشتند، اکنون در سردسیر استقرار عشیرتی و قبیلوی طایفه مذکور از تمرکز بیشتری برخوردار است که در سردسیر عبارتند از میدانک، کمیتک (دهستان) جمالی، قلعه شاهرخ، بردِشه(سنگ سیاه) و و شهرک جوی آباد و یزدانشهر شاهین شهر در گرمسیر مقر عمده ایشان در حوزه شوشتر و دزفول از جمله شهرک سرداران و در دامنه کوه سالند به ویژه حوزه بخش چنبره از سردشت دزفول است. اکثر افراد این طایفه در استان چهارمحال و بختیاری فرهنگ خودرا نسبت به استان‌های اصفهان و خوزستان بیشتر حفظ کرده‌اند.[نیازمند منبع]

پانویس ویرایش

 1. «BAḴTĪĀRĪ TRIBE». دانشنامه ایرانیکا. دریافت‌شده در ۸ ژانویه ۲۰۱۴.
 2. سرگذشت ایل چهارلنگ صفحه۱۰۹تا۱۱۱
 3. سرگذشت ایل چهارلنگ صفحه۱۰۹تا۱۱۱
 4. سرگذشت ایل چهارلنگ صفحه۱۰۹تا۱۱۱
 5. سرگذشت ایل چهارلنگ صفحه۱۰۹تا۱۱۱

منابع ویرایش

 • علم آرای نادری محمدکاظم مروی تصحیح مدرس رضوی
 • سرگذشت ایل چهارلنگ مهرزادقنبری سرداراکبری «خرادآذر»
 • تاریخ گزیده حمدالله مستوفی تصحیح عبدالحسین نوایی
 • مجمل التواریخ بعد نادریه محمدامین گلستانه
 • تاریخ بختیاری سرداراسعدولسان السلطنه سپهر