هرم قدرت در هند

هرم قدرت در هند

هرم قدرت در هند یا ترتیب اولویت مقامات در هند به شرح زیر است.

نظام سلسله مراتبی و تشریفات در هند به ترتیبویرایش

رتبه افراد
۱
۲
 • معاون رئیس جمهور هند
۳
۴
 • فرمانداران ایالت هند
۵
 • رئیس جمهور پیشین،
۵آ
 • معاون نخست‌وزیر
۶
 • رئیس دادگستری هند،
 • رئیس پارلمان لُک سَبها،
۷
 • کابینهٔ وزیران اتحادیه،
 • رئیس وزرای ایالتی
 • نایب رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی هند،
 • نخست‌وزیران سابق،
 • رهبران مخالفان در مجلس‌های اعیان و عوام راجیا سَبها و لُک سَبها،
 • اعضای بهارات راتْنا.
۸
 • کمیسیون سفیران فوق‌العاده و مختار و عالی کشورهای مشترک‌المنافع در هند،
 • رئیس وزرای ایالتی (هنگامی که خارج ایالات مربوطه می‌باشند)،
 • فرمانداران ایالت‌ها (هنگامی که خارج ایالات مربوطه می‌باشند).
۹
 • قضات دیوان عالی هند (قضات هند)،
 • رئیس کمیسیون انتخابات،
 • بازرس و حسابرس عمومی،
 • رئیس کمیسیون خدمات عمومی اتحادیه.
 • رئیس هیئت مدیره، دادگاه سبز ملی[۱]
۱۰
 • نایب رئیس، پارلمان راجیا سَبها،
 • معاون وزرای ایالات،
 • معاون رئیس پارلمان مردمی لُک سَبها،
 • اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی،
 • وزیران کشورهای اتحادیه.
۱۱
 • فرمانداران در سرزمین‌های اتحادیهٔ مربوطه،
 • دادستان کل هند،
 • وزیر کابینه.
۱۲
 • ارتشبد نیروی زمینی هند،
 • ارتشبد نیروی هوایی هند،
 • دریابُد نیروی دریایی هند.
۱۳
 • فرستادگان فوق‌العاده و وزیران مختار و سفیران کشورها در هند.
۱۴
 • رئیس قضات ایالات،
 • رئیس پارلمان ایالتی در هر ایالت.
۱۵
 • سروزیران سرزمین‌های اتحادیه
 • کابینهٔ وزیران در ایالت (در کشورهای متبوع خود)،
 • مدیر اجرایی مشاور دهلی نو (در سرزمین‌های اتحادیهٔ مربوطه می‌باشند)،
 • معاون وزیران اتحادیه.
۱۶
 • رئیسان ستادهای نیروهای سه‌گانهٔ ارتش با درجهٔ سپهبدی یا درجهٔ معادل آن.
۱۷
 • قضات دادگاه‌های عالی ایالتی هند (قضات ایالات)،
 • رئیس هیئت مدیره، دادگاه اداری مرکزی،
 • رئیس هیئت مدیره، کمیسیون اقلیت،
 • رئیس هیئت مدیره، طبقه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی‌شده و کمیسیون برنامه‌ریزی‌شدهٔ قبایل،
 • اعضای قضایی، دادگاه سبز ملی[۱]
۱۸
 • کابینهٔ وزیران در هر ایالت (در خارج ایالات مربوطه است)،
 • وزیران کابینه در ایالت‌ها و رئیس مجلس قانونگذاران ایالتی (در خارج ایالت‌های مربوطه است)،
 • رئسیان هیئت مدیره، انحصارات و کمیسیون تجارت‌های محدود،
 • معاونان رئیس مجلس‌های قانونگذاران ایالتی (در ایالات مربوطه است)،
 • وزیران امور خارجه در ایالتی (در کشورهای متبوع خود)،
 • وزیران سرزمین‌های اتحادیه و مشاوران اجرایی دهلی نو (در سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است)،
 • رئیس مجلس مقننه در سرزمین‌های اتحادیه،
 • رئیس شورای شهر دهلی نو (در سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است).
۱۹
 • کمیسیون رئیس سرزمین‌های اتحادیه که بدون شورای وزیران هستند (در سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است)،
 • معاون وزیران در ایالت (در ایالات مربوطه است)،
 • معاون رئیس مجلس مجلس مقننه در سرزمین‌های اتحادیه،
 • نایب رئیس شورای شهر دهلی نو (با در سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است).
۲۰
 • نایب رئیس و معاون رئیس مجلس قانونگذاران ایالتی (در خارج ایالات مربوطه است)،
 • وزیران امور خارجه ایالتی (خارج استان مربوطه است).
۲۱
 • اعضای پارلمان
۲۲
 • معاون وزیران ایالتی (در خارج ایالات مربوطه است).
۲۳
 • فرماندهان نیروی زمینی / جانشین رئیس ستاد نیروی زمینی یا معادل آن در دیگر نیروهای نظامی،
 • دبیر دولت ایالتی (در ایالت مربوطه است)،
 • کمیسر برای اقلیت‌های زبانی،
 • کمیسر طبقات خاص و قبایل ویژه،
 • اعضاء، کمیسیون اقلیت،
 • اعضاء، طبقات برنامه‌ریزی و قبایل برنامه‌ریزی کمیسیون،
 • افسران درجه کامل رتبه عمومی یا معادل آن،
 • وزرای امور را به دولت هند،
 • راه آهن انجمن رئیس هیئت مدیره،
 • وزیر امور خارجه، اقلیت کمیسیون،
 • وزیر امور خارجه، کمیسیون اقلیت‌ها. طبقه کاست/ قبایل،
 • دبیران دولت / رئیس‌جمهور،
 • دبیر / به نخست وزیر،
 • دبیر، پارلمان‌های عوام و اعیان / راجیا سَبها و لُک سَبها،
 • وکیل عمومی،
 • رئیس سابق CBDT وزیر مقام ویژه به دولت هند،
 • اعضای سابق CBDT وزیر مقام ویژه به دولت هند.[۲]
 • نایب رئیس، دادگاه اداری مرکزی.
 • عضو هیئت مدیره راه آهن،[۳]
 • کارشناس اعضاء، دادگاه ملی سبز[۱]
۲۴
 • سپهبد نیروی زمینی هند
 • سپهبد نیروی هوایی هند
 • دریاسالار نیروی دریایی هند.
۲۵
 • وکیل مدافع ایالات
 • معاون وزرای به دولت هند
 • معاون وکیل عمومی/ معاون دادستان
 • رئیس هیئت مدیره، کمیسیون تعرفه
 • کارداران و معاونان سفارتخانه‌ها
 • رئیس وزیران سرزمین‌های اتحادیه (در خارج سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است)
 • رئیس مشاور اجرایی دهلی نو (در خارج سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است)
 • رئیس وزرای دولت‌های ایالتی (در خارج ایالات مربوطه است)،
 • معاون بررسی و حسابرس عمومی
 • معاون رئیس مجلس مجلس مقننه در سرزمین‌های اتحادیه
 • رئیس شورای شهر دهلی نو، (در خارج سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است)
 • نایب رئیس، شورای شهر دهلی نو (در خارج سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است)
 • مدیر اداره مرکزی بررسی
 • مدیر کل نیروی امنیت مرزی
 • مدیر کل پلیس رزرو مرکزی
 • مدیر، اداره اطلاعات
 • ستوان فرمانداران (در خارج سرزمین‌های اتحادیه مربوطه است)
 • اعضاء، مرکزی دادگاه اداری
 • اعضاء، انحصارات و محدود کمیسیون شیوه‌های تجارت
 • اعضاء، کمیسیون خدمات عمومی اتحادیه
 • معاون دانشگاه مرکزی
 • وزیران سرزمین‌های اتحادیه و اجرایی مشاوران، دهلی نو (خارج رتبه مربوطه می‌باشند)
 • افسران اصلی ستادی نیروهای نظامی با درجهٔ سرلشکری یا درجهٔ معادل آن
 • رئیسان مجلس‌های قانون‌گذاری در سرزمین‌های اتحادیه
 • رئیس کمیسیون درآمد مالیاتی
۲۶
 • وزیران امور مشترک به دولت هند
 • سرلشکر نیروی زمینی هند
 • سرلشکر نیروی هوایی هند
 • دریابان نیروی دریایی هند
 • بازرس کل پلیس هند
 • کمیسیون درآمد مالیاتی
 • کمیسر گمرک.

سلسله مراتب در هر وزارت خانهویرایش

 1. - Minister وزیر
 2. - Ministers of States وزیر مشاور
 3. - Secretaries قائم مقام
 4. - Additional Secretaries معاون
 5. - Joint Secretaries مدیرکل
 6. - Directors مدیر
 7. - Deputy Secretary معاون اداره
 8. - Under Secretary مسئول بخش
 9. - Secretariat/Technical Officers کارکنان

منابعویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۶ ژوئیه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۴.
 2. "Income Tax India". Income Tax India. Archived from the original on 4 July 2014. Retrieved 2013-08-16.
 3. "Pass Rules". Indian Railway Employee. Archived from the original on 26 June 2014. Retrieved 2013-08-16.