هرم مدفون

مجموعه آرامگاه سخم‌خت سازه‌ای آرامگاهی از مصر باستان است که در دوران فرعون سخم‌خت از دودمان سوم ساخته شد. این مجموعه در جنوب غربی هرم اوناس و هرم جوزر قرار دارد.

ویرانه‌های هرم مدفون

این هرم ناتمام دارای زیربنایی مستطیلی‌شکل است و در هنگام آغاز ساخت طرحی به بزرگی هرم جوزر داشته است و می‌توانسته بزرگتر از هرم پلکانی شاه جوزر شود، با این حال به دلیل مرگ شاه نیمه‌کاره رها شد.

هرم در سال ۱۹۵۱ شناسایی شد و توسط زکریا غنیم کاوش یافت. پس از مرگ این مصرشناس، کاوش‌ها دوباره در سال ۱۹۶۳ از سوی ژان فیلیپ لوئر پیگیری شدند.

منابعویرایش

  • Zakaria Goneim, La pyramide ensevelie, 1957 ;
  • Jean-Philippe Lauer, L'histoire monumentale des pyramides d'Égypte, I, 1962 ;
  • Mark Lehner, The complete pyramids, 1997 ;
  • Iorwerth Eiddon Stephen Edwards, Les pyramides d'Égypte, 1992 ;
  • Jean-Pierre Adam & Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, 1999 ;
  • Michel Baud, Djéser et la IIIe dynastie, 2002

پیوند به بیرونویرایش