در اقتصاد و حسابداری هزینه کل (TC) توصیف کل هزینه اقتصادی تولید و ساخته شده است به عبارت دیگر مجموع هزینه‌های متغیر و هزینه های ثابت هستند که مستقل از کمیت خوبی تولید شده و شامل ورودی (سرمایه) است.

تجزیه مجموع هزینه ها به عنوان مجموع هزینه های ثابت و هزینه های متغیر. در هزینه-حجم-سود تجزیه و تحلیل
منحنی کل هزینه‌ها غیر خطی می‌تواند نشان دهنده افزایش و کاهش بازده باشد.

دیگر مدل های اقتصادی باید کل متغیر منحنی هزینه (و در نتیجه کل هزینه منحنی) نشان دادن مفاهیم افزایش و بعد کاهش های حاشیه ای را برمی گرداند.

در بازاریابی لازم است بدانید که چگونه کل هزینه های شکاف میان متغیر و ثابت شده است. "این تمایز بسیار مهم، در پیش بینی درآمد تولید شده توسط تغییرات مختلف در واحد فروش و در نتیجه تاثیر مالی از پیشنهاد کمپین های بازاریابی است." در یک نظرسنجی از حدود 200 مدیران ارشد بازاریابی 60 درصد پاسخ دادند که آنها "متغیر و هزینه های ثابت" متریک بسیار مفید است.[۱]

همچنین نگاه کنیدویرایش

 • نیمه متغیر هزینه
 • منحنی هزینه
 • کل هزینه خرید
 • کل هزینه مالکیت

منابعویرایش

 1. Farris, Paul W.; Neil T. Bendle; Phillip E. Pfeifer; David J. Reibstein (2010).
 • متوسط کل هزینه (ATC) = کل هزینه / Q (خروجی مقدار تولید یا 'Q')
 • متوسط هزینه متغیر (AVC) = کل هزینه متغیر / ...
 • متوسط هزینه های ثابت (AFC) = ATC – AVC
 • هزینه کل (TC) = (AVC + AFC) X خروجی (که Q)
 • کل هزینه متغیر (TVC) = AVC X خروجی
 • مجموع هزینه های ثابت (TFC) = TC – TVC
 • هزینه نهایی (MC) = تغییر در هزینه کل / تغییر در خروجی
 • محصول نهایی (MP) = تغییر در کل محصول / تغییر در متغیر عامل
 • درآمد نهایی (MR) = تغییر در درآمد کل / تغییر در ...
 • میانگین محصول (AP) = TP / متغیر عامل
 • درآمد کل (TR) = قیمت X مقدار
 • میانگین درآمد (AR) = TR / خروجی
 • کل محصول (TP) = AP متغیر X Factor
 • اقتصادی سود = TR – TC> 0
 • از دست دادن = TR – TC <0
 • شکستن حتی نقطه = AR = ATC
 • به حداکثر رساندن سود Condition = MR = MC