هسته (سیاره)

هسته به درونی‌ترین لایه(های) یک سیاره گفته می‌شود.

ساختار درونی سیاره‌ی زمین
ساختار درونی سیاره‌های زمین‌سان سامانه‌ی خورشیدی

جستارهای وابستهویرایش