هفت‌تیر کش یا ششلول‌بندبه انگلیسی|الگو:Gunfighter واژگانی متعلق به قرن بیستم و معرف مردانی مسلح در غرب وحشی بود که با استفاده از اسلحه، شهرت فراوانی را در خطرناک‌بودن، به‌دست آوردند. هفت‌تیر کش اصطلاحی رایج برای این گونه افراد بود که در قرن ۱۹ مورد استفاده قرار می‌گرفت.

هفت‌تیر کشی از فیلم سرقت بزرگ قطار

منابع ویرایش

  • Eugene Cunningham. Triggernometry: A Gallery of Gunfighters. (Originally 1934). University of Oklahoma Press (1996).
  • Bill O'Neal. Encyclopedia of Western Gunfighters. University of Oklahoma Press (1979).
  • Joseph G. Rosa. The Gunfighter: Man or Myth? University of Oklahoma Press (1969).
  • List of and History of Old West Gunfights
  • Slap Leather, Gunfighter Myth