همایون کاویانی ده‌کردی

همایون کاویانی دهکردی (نام مستعار: کاوه) (متولد ۱۳۱۶ در شهرکرد) از بازجویان ساواک در کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. او فرزند حسین کاویانی دهکردی بود.

کاویانی دهکردی با درجه سرگردی در واحد چتربازی ارتش خدمت می‌کرد تا اینکه در تاریخ ۹ آذر ۱۳۵۰ از بخش ضد اطلاعات ارتش به ساواک منتقل شد. ابتدا در اداره هشتم بازجو بود و بعد به اداره سوم منتقل و در کمیته مشترک ضد خرابکاری مشغول به کار شد. در کمیته، او ابتدا رئیس بخش بود و سپس معاون اداره گردید. او همچنین سابقه کار در اداره کل چهارم، سوم و شش، بازجوی متخصص، کارمند بخش چهار عملیات ویژه، رئیس بخش پنجم بازجویی، رئیس اداره اطلاعاتی کمیته مشترک ضد خرابکاری نیز داشت. او پس از انقلاب ۱۳۵۷، از ایران گریخت.

تصاویرویرایش

منابعویرایش