همبندی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واژه هَمبَندی می‌تواند در موارد زیر بکار رود: