همه‌سخت‌پوستان

همه‌سخت‌پوستان
Britannica 1911 Arthropoda - Crustacea and Hexapoda compound eye derivation.png
همه‌سخت‌پوستان، Pancrustacea
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان

همه‌سخت‌پوستان (نام علمی: Pancrustacea) نام یک زیرشاخه از زیرشاخه تک‌انشعابی‌ها است.

منابع