تک‌انشعابی‌ها

بندپایان
تک‌انشعابی‌ها

کرم‌های مخملیشش‌پایانهزارپایان
سخت‌پوستانقلاب‌دارانفرضیه پرتباری بندپایان بر اساس پژوهش‌های اس.ام. منتون (۱۹۷۳) که در آن تک‌انشعابی‌ها یکی از سه شاخه را تشکیل می‌دهند. [۱]

تک‌انشعابی‌ها (Uniramia) نام گروهی از بندپایان است. این گروه پیش از این کرم‌های مخملی Onychophora را هم دربر می‌گرفت اما امروزه کرم‌های مخملی را دسته‌ای جدا می‌دانند.


قلاب‌داران


عنکبوتیانکلان‌کاسگان
عنکبوت‌های دریایی[۲]


تریلوبیتتک‌انشعابی‌ها
هزارپایان


کوتوله‌پایان[۳]صدپایان
هزارپاشش‌پایان

درون‌آروارگانبرون‌آروارگان[۴]

سخت‌پوستان
تک‌انشعابی‌ها به عنوان زیرشاخه.[۵]

منابعویرایش

  1. Manton, S. M. 1973. Arthropod phylogeny-a modern synthesis. J. Zool. 171:111-130.
  2. Pycnogonida
  3. Symphyla
  4. Ectognatha
  5. Brusca, R.C. & G.J. Brusca. 1990. Invertebrates, Sinauer.
  • پاشایی راد، شاهرخ: جانورشناسی بی‌مهرگان. (۱۳۸۴).