تک‌انشعابی‌ها

بندپایان
تک‌انشعابی‌ها

کرم‌های مخملی

شش‌پایان

هزارپایان

سخت‌پوستان

قلاب‌داران

فرضیه پرتباری بندپایان بر اساس پژوهش‌های اس.ام. منتون (۱۹۷۳) که در آن تک‌انشعابی‌ها یکی از سه شاخه را تشکیل می‌دهند. [۱]

تک‌انشعابی‌ها (Uniramia) نام گروهی از بندپایان است. این گروه پیش از این کرم‌های مخملی Onychophora را هم دربر می‌گرفت اما امروزه کرم‌های مخملی را دسته‌ای جدا می‌دانند.

قلاب‌داران

عنکبوتیان

کلان‌کاسگان

عنکبوت‌های دریایی[۲]

تریلوبیت

تک‌انشعابی‌ها
هزارپایان

کوتوله‌پایان[۳]

صدپایان

هزارپا

شش‌پایان

درون‌آروارگان

برون‌آروارگان[۴]

سخت‌پوستان

تک‌انشعابی‌ها به عنوان زیرشاخه.[۵]

منابع ویرایش

  1. Manton, S. M. 1973. Arthropod phylogeny-a modern synthesis. J. Zool. 171:111-130.
  2. Pycnogonida
  3. Symphyla
  4. Ectognatha
  5. Brusca, R.C. & G.J. Brusca. 1990. Invertebrates, Sinauer.