باز کردن منو اصلی

همه و همه‌چیز

(تغییرمسیر از همه و همه چیز)

همه و همه چیز نام سه‌گانه‌ای ساخته از ده کتاب است که جورج ایوانویچ گورجیف نوشته‌است. ده کتاب سپس به سه سلسله مقوله‌بندی شدند:

  1. قصه‌های بلزباب برای نوه‌اش
  2. ملاقات با مردمان برجسته
  3. زندگی واقعی است، تنها زمانی‌که «من هستم»

طرح کلی شکل و درونمایهٔ همه و همه‌چیز نسختین بار از سوی گورجیف در کتابش به نام نوید فرارسیدن خوبی به چاپ رسید.

هدفویرایش

در شناساگری برای همه و همه‌چیز که در سرآغاز هر بخش از سه‌گانه چاپ شده، گورجیف هدف خود را در انتشار این متن‌ها بیان می‌کند:

سلسلهٔ نخست: سه کتاب با نام نقد عینی و بی‌طرفانهٔ زندگی مردم (انسان) نوین، یا قصه‌های بلزباب برای نوه‌اش.

سلسلهٔ دوم: سه کتاب با نام مشترک ملاقات با مردمان برجسته.

سلسلهٔ سوم: چهار کتاب با نام مشترک زندگی واقعی است، تنها زمانی که «من هستم».

تمامی این آثار بر پایهٔ اصول تازهٔ خردورزی منطقی نوشته شده و به شدت در جهت حل سه پرسش حیاتی زیر رهبری شده‌است:

سلسلهٔ اول: نابودکردن سنگدلانه و بدون کمترین مصالحهٔ باورها و دیدگاهها در بارهٔ هر چیزی که در دنیاست و سده‌ها در اندیشه‌ورزی و احساس‌های خواننده ریشه دوانده‌است.

سلسلهٔ دوم: آشنا کردن خواننده با موادی که برای آفرینش تازه لازم است و اثبات درستی و سلامت و کیفیت خوب آن.

سلسلهٔ سوم: کمک به پدید آمدن بازنمودی سنجش‌پذیر و غیرخیالی از دنیایی که در واقعیت در اندیشه‌ورزی و احساس‌های خواننده هستی دارد و نه دنیایی اوهامی که اینک درک و دریافت می‌کند.