همگن (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

همگن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: