هند بنت عتبه

همسر ابوسفیان و مادر معاویه
(تغییرمسیر از هند دختر عتبه)

هِنْد بنت عتبه، همسر ابوسفیان و مادر معاویه یکم بود.

هند بنت عتبه
زادهٔقرن ششم
مکه، حجاز، شبه‌جزیره عربستان
درگذشتقرن هفتم
خلافت راشدین
دیگر نام‌هاهند الهنود
دیناسلام
همسر(ها)حفص ابن المغیره
الفاکه ابن المغیره
ابوسفیان بن حرب
فرزندانابان بن حفص المغیره
معاویة بن ابی‌سفیان
عتبه بن ابی سفيان
مريم ام الحكم بنت ابی سفيان
جويريه بنت ابی سفيان
والدینعتبه بن ربیعه
صفیه بنت امیه

پس از آنکه عتبه پدر هند توسط حمزه کشته شد هند کینه حمزه را به دل گرفت. در جنگ احد او فردی را مأمور کشتن حمزه کرد. پس از کشته شدن حمزه گفته می‌شود که هند جگر حمزه را از سینه بیرون آورده است و به همین دلیل او را هند جگرخوار نیز می‌گویند. اصطلاح هند جگرخوار یک ترکیب کنایی است. هند از زنان اهل پرچم بوده.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش