هواصداها (aerophones) رده‌ای از سازها است که تولید صدا در آنها با ارتعاش هوا صورت می‌گیرد.
به خانواده‌ای از هواصداها که تولید صدا در آنها با به ارتعاش درآوردن هوای محیط صورت می‌گیرد «هواصداهای آزاد» گفته می‌شود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.