هواپیمای باری یا هواپیمای باربری به هواپیماهای ترابری بال‌ثابتی گفته می‌شود که طراحی آنها بر اساس جابه‌جایی بار می‌باشد. این نوع هواپیماها برای تخلیه بار دارای یک یا چند در بزرگ می‌باشند. علی‌الاصول هواپیماهای باری بر اساس هواپیماهای مسافربری و با تغییر کاربری آنها ساخته می‌شوند.

سی-۵ گالکسی در حال تخلیه بار از در دماغه
آنتونوف-۲۲۵ بزرگ‌ترین هواپیمای باری جهان

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش