هوتپ سخموی

هوتپ سِخِموی نام هوروسی نخستین فرعون و بنیان‌گذار دودمان دوم مصر باستان است. طول دقیق دوران فرمانروایی او نامشخص است؛ فهرست پادشاهان تورین زمانی نادقیق و ناشدنی برابر با ۹۵ را ذکر می‌کند.[۱] این در حالی است که تاریخ عنوان شده توسط مان‌تو برای پادشاهی که او به نام "Boëthôs" می‌خواند، ۳۸ سال است.[۲] مصرشناسان هر دو ادعا را برداشت نادرست یا بزرگ‌نمایی می‌دانند و طول تقریبی فرمانروایی او را زمانی برابر با ۲۵ یا ۲۹ سال می‌دانند.

آرامگاهویرایش

مکان آرامگاه هوتپ سخموی ناشناخته است. عده‌ای از مصرشناسان بر این باورند که گور هوتپ سخموی در گالری-مقبره B در زیر گذرگاه خاکسپاری در گورستان اوناس در سقاره است. بسیاری از مهرها و نشان‌های فرعون هوتپ سخموی در این مکان پیدا شده‌اند. با این حال بعضی مصرشناسان دیگر این ادعا را رد می‌کنند و بر این باورند که گالری-مقبره B گور شاه رانب، که بسیاری مهرها و نشان‌های او نیز در این مکان پیدا شده‌اند، است.[۳][۴]

منابعویرایش

  1. Alan H. Gardiner (۱۹۹۷)، The Royal Canon of Turin، Griffith Institute of Oxford، ص. ۱۵، شابک ۰ ۹۰۰۴۱۶ ۴۸ ۳
  2. William Gillian Waddell (۲۰۰۴)، Manetho (The Loeb Classical Library, Volume 350)، Harvard University Press، ص. ۳۳-۳۷، شابک ۰-۶۷۴-۹۹۳۸۵-۳
  3. Alessandre Barsanti (۱۹۰۲)، Annales du service des antiquités de l'Égypte Súppleménts، Institut Français d'Archéologie Orientale، ص. ۲۴۹-۲۵۷، شابک ۰-۶۷۴-۹۹۳۸۵-۳
  4. Toby A. H. Wilkinson (۱۹۹۴), Early Dynastic Egypt, Routledge, London/New York, p. ۸۳-۸۴, ISBN 0-415-18633-1