دودمان دوم مصر باستان دوره‌ای از تاریخ پادشاهی مصر است میان سال‌های ۲۸۹۰ تا ۲۶۸۶ پیش از میلاد که اغلب به همراه دودمان نخست در دوره آغازین دودمانی طبقه‌بندی می‌شود. پایتخت مصر در این دوره شهر تینیس بود.

فهرست پادشاهان دودمان دوم

فرمانروایان ویرایش

نام فرمانروایان حقیقی دودمان دوم در میان مصرشناسان محل بحث است. برای پنج فرعون نخست، اجماع نسبی در میان باستان‌شناسان وجود دارد. فرعون‌های شناخته‌شده در تاریخ مصر از این دودمان به شرح زیر هستند:

نام دوران فرمانروایی (به سال)
هوتپ سخموی ۳۸
رانب (اکنون با وِنِگ برابر دانسته می‌شود) ۳۹
نینت جر ۴۰
با نامشخص
نوب نفر نامشخص
ونگ نامشخص
سنج ۲۰
پریبسن نامشخص
سخمیب نامشخص
نفرکارع یکم ۲۵
نفرکاسوکار ۸ یا ۴۸
هوجفای یکم ۲ یا ۱۱ یا ۴۸
خسه خموی (واپسین فرعون دودمان) ۱۸–۱۷

برای دیگر فرعون‌های این دوره گاه نام هوروسی آن‌ها در دست است و گاه نامشان در هنگام تولد. از این رو تشخیص دقیق اینکه آن‌ها به درستی که بوده‌اند سخت است. مان‌تو در کتاب مصرنامه خود نام‌هایی را عنوان می‌کند که ممکن است افسانه‌ای باشند.

با آنکه منثو می‌نویسد که پایتخت همانند دودمان پیشین در تینیس بوده، حداقل سه فرعون نخستین این دودمان در سقاره به خاک سپرده شده‌اند؛ چیزی که نشان از انتقال مرکز قدرت به ممفیس دارد. اطلاعات کمی دربارهٔ این دودمان وجود دارد و نوشته‌های سنگ پالرمو به دلیل خراب شدن بخش‌هایی از آن تنها تا پایان فرمانروایی رانب اتفاقات سالانه را ذکر می‌کنند. به نظر می‌آید که در دوران خسه خموی رویداد مهمی پدید آمده باشد چرا که بسیاری از مصرشناسان نام او را «دو قدرتی که تاج بر سر گذارده‌اند» می‌خوانند و این می‌تواند اشاره به دو مصر علیا و سفلی داشته باشد.

کتاب‌شناسی ویرایش

  • Kuhrt, Amélie (۱۹۹۵). «The ancient Near East, c. 3000-330 BC». London: Routledge. شابک ۹۷۸۰۴۱۵۰۱۳۵۳۶.
  • Shaw, Ian (۲۰۰۰). «The Oxford history of ancient Egypt». Oxford: Oxford University Press. شابک ۰-۱۹-۲۸۰۴۵۸-۸.