والک‌پلو

(تغییرمسیر از والک پلو)

والک پلو غذای اصیل شمیرانات و در واقع رودبار قصران میباشد ک در اصل بدون گوشت و مرغ و با کره محلی درست میشود.ولی جدیدا با گوشت گوسفند و مرغ نیز درست میکنند.

منابعویرایش