والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – مسابقات زنان

مسابقات مسابقات والیبال در المپیک ۲۰۱۲، سیزدهمین حضورش را در مسابقات المپیک تجربه خواهد نمود. این مسابقات تحت نظر اف‌ای‌وی‌بی و با همراهی کمیته بین‌المللی المپیک برگزار خواهد شد. زمان شروع مسابقات ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد) تا ۱۲ اوت ۲۰۱۲ (۲۲ مرداد ۱۳۹۱) در لندن، بریتانیا کبیر برگزار خواهد شد.

مسابقات انتخابیویرایش

روش انتخابی تاریخ[۱] ورزشگاه مجوز منتخب
کشور میزبان ۱   بریتانیای کبیر
جام‌جهانی ۲۰۱۱ ۴ تا ۱۹نوامبر ۲۰۱۱   ژاپن ۳   ایتالیا
  ایالات متحده آمریکا
  چین
مسابقات انتخابی آفریقا ۲ تا ۴ فوریه ۲۰۱۲   بیلدا، الجزایر ۱   الجزایر
مسابقات گزینشی زنان ۲۷آپریل تا ۶ می ۲۰۱۲   تیخوانا، مکزیک ۱   جمهوری دومینیکن
گزینشی زنان اروپا ۱-۶ می ۲۰۱۲   استانبول, ترکیه ۱   ترکیه
مسابقات انتخابی آمریکا ۸ تا ۱۴ می ۲۰۱۲   سائوپائولو، برزیل ۱   برزیل
مسابقات گزینش چهانی زنان ۲۰۱۲ ۱۹-۲۷ می ۲۰۱۱   توکیو، ژاپن ۳   روسیه
  کره جنوبی
  صربستان
مسابقات گزینشی المپیک-زنان ۲۰۱۲ ۱   ژاپن
مجموع ۱۲
  • مسابقات گزینشی آسیا با مسابقات گزینشی جهانی برگزار می‌شود و تیم برتر آسیایی، به جز تیم اول، به مسابقات المپیک راه خواهد یافت.

Venueویرایش

قرعه‌کشی مسابقاتویرایش

گلدان الف گلدان ب
  بریتانیای کبیر   ایالات متحده آمریکا
  ژاپن   برزیل
  ایتالیا   چین
  روسیه   صربستان
  جمهوری دومینیکن   ترکیه
  الجزایر   کره جنوبی

دور اولویرایش

گروه الفویرایش

منتخب برای یک چهارم نهایی
حذف شده
مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   روسیه ۱۴ ۵ ۰ ۱۵ ۴ ۳٫۷۵۰ ۴۵۹ ۳۵۲ ۱٫۳۰۴
۲   ایتالیا ۱۳ ۴ ۱ ۱۴ ۵ ۲٫۸۰۰ ۴۴۲ ۳۶۸ ۱٫۲۰۱
۳   ژاپن ۹ ۳ ۲ ۱۱ ۶ ۱٫۸۳۳ ۴۰۱ ۳۳۵ ۱٫۱۹۷
۴   جمهوری دومینیکن ۶ ۲ ۳ ۸ ۹ ۰٫۸۸۹ ۳۷۴ ۳۶۲ ۱٫۰۳۳
۵   بریتانیای کبیر ۲ ۱ ۴ ۳ ۱۴ ۰٫۲۱۴ ۲۹۵ ۳۹۶ ۰٫۷۴۵
۶   الجزایر ۱ ۰ ۵ ۲ ۱۵ ۰٫۱۳۳ ۲۵۲ ۴۱۰ ۰٫۶۱۵


۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
P2 P3   الجزایر ۰–۳ ژاپن      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
P2 P3   بریتانیای کبیر ۰–۳ روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
P2 P3   ایتالیا ۳–۱ جمهوری دومینیکن      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۰ژوئیه ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
P2 P3   جمهوری دومینیکن ۱–۳ روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
P2 P3   ایتالیا ۳–۱ ژاپن      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   بریتانیای کبیر ۳–۲ الجزایر      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱ اوت ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
  جمهوری دومینیکن در برابر ژاپن      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱ اوت ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
  الجزایر در برابر روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱ اوت ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
  بریتانیای کبیر در برابر ایتالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳ اوت ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
  ژاپن در برابر روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳ اوت ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
  بریتانیای کبیر در برابر جمهوری دومینیکن      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳ اوت ۲۰۱۲
۲۲:۳۰
  الجزایر در برابر ایتالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۵ اوت ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
  ایتالیا در برابر جمهوری دومینیکن      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۵ اوت ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
  بریتانیای کبیر در برابر ژاپن      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۵ اوت ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
  ایتالیا در برابر روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


گروه بویرایش

منتخب برای یک چهارم نهایی
حذف شده
مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایالات متحده آمریکا ۱۵ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۷٫۵۰۰ ۴۲۶ ۳۴۵ ۱٫۲۳۵
۲   چین ۹ ۳ ۲ ۱۱ ۱۰ ۱٫۱۰۰ ۴۷۵ ۴۶۱ ۱٫۰۳۰
۳   کره جنوبی ۸ ۲ ۳ ۱۱ ۱۰ ۱٫۱۰۰ ۴۴۹ ۴۵۲ ۰٫۹۹۳
۴   برزیل ۷ ۳ ۲ ۱۰ ۱۰ ۱٫۰۰۰ ۴۴۷ ۴۲۰ ۱٫۰۶۴
۵   ترکیه ۶ ۲ ۳ ۹ ۱۱ ۰٫۸۱۸ ۴۳۴ ۴۴۳ ۰٫۹۸۰
۶   صربستان ۰ ۰ ۵ ۲ ۱۵ ۰٫۱۳۳ ۲۹۷ ۴۰۷ ۰٫۷۳۰
۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
P2 P3   چین ۳–۱ صربستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   برزیل ۳–۲ ترکیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
P2 P3   ایالات متحده آمریکا ۳–۱ کره جنوبی      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   چین ۳–۱ ترکیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۰ژوئیه ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
P2 P3   صربستان ۱–۳ کره جنوبی      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
  ایالات متحده آمریکا در برابر برزیل      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
  صربستان در برابر ترکیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱ اوت ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
  ایالات متحده آمریکا در برابر چین      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
  برزیل در برابر کره جنوبی      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
  ایالات متحده آمریکا در برابر چین      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱ اوت ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
  برزیل در برابر کره جنوبی      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳ اوت ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
  ترکیه در برابر کره جنوبی      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
  ایالات متحده آمریکا در برابر صربستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۵ اوت ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
  چین در برابر کره جنوبی      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۵ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
  ایالات متحده آمریکا در برابر ترکیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۵ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
  برزیل در برابر صربستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


دور حذفیویرایش

یک چهارم نهایی نیمه نهایی نهایی
                   
۷ آکوست        
   روسیه  ۲
۹ آکوست
   برزیل  ۳  
   برزیل  ۳
۷ آکوست
     ژاپن  ۰  
   چین  ۲
۱۱ آکوست
   ژاپن  ۳  
   برزیل  ۳
۷ آکوست
     ایالات متحده آمریکا  ۱
   ایتالیا  ۱
۹ آکوست
   کره جنوبی  ۳  
   کره جنوبی  ۰ مکان سوم
۷ آکوست
     ایالات متحده آمریکا  ۳  
   ایالات متحده آمریکا  ۳    ژاپن  ۳
   جمهوری دومینیکن  0      کره جنوبی  ۱
۱۱ آکوست

رده‌بندی نهاییویرایش