والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۶۰


والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۶۰ چهارمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۲۸ اکتبر تا ۱۱ نوامبر ۱۹۶۰ در ریو دو ژانیرو، برزیل برگزار گردید.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۶۰
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان برزیل
تاریخ۲۸ اکتبر – ۱۱ نوامبر
تیم‌ها۱۴
مکان(ها)۵ (در ۵ شهر میزبان)
قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (سومین عنوان)

گروه‌بندیویرایش

گروه A گروه B گروه C گروه D گروه E

  برزیل
  هند
  اروگوئه
  ونزوئلا

  ژاپن
  پاراگوئه
  اتحاد جماهیر شوروی

  آرژانتین
  چکسلواکی
  مجارستان

  پرو
  لهستان
  رومانی

  دومینیکن
  فرانسه
  مکزیک
  ایالات متحده آمریکا

 
کشورهای شرکت کننده با رنگ سبز و کشورهای انصراف دهنده با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

دور مقدماتیویرایش

راه‌یافته دور قهرمانی
راه‌یافته رده‌بندی مکان‌های یازدهم تا چهاردهم

گروه Aویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل
۲   ونزوئلا
۳   اروگوئه
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ اکتبر     ونزوئلا ۳–۱   اروگوئه ۹–۱۵ ۴–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۱ ۵۴–۵۰  
۳۰ اکتبر     برزیل ۳–۰   اروگوئه ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۹     ۴۵–۲۱  
۳۱ اکتبر     برزیل ۳–۰   ونزوئلا ۱۵–۶ ۱۵–۴ ۱۵–۶     ۴۵–۱۶  

گروه Bویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی
۲   ژاپن
۳   پاراگوئه
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ اکتبر     اتحاد جماهیر شوروی ۳–۰   پاراگوئه ۱۵–۲ ۱۵–۷ ۱۵–۲     ۴۵–۱۱  
۳۰ اکتبر     ژاپن ۳–۰   پاراگوئه ۱۵–۷ ۱۵–۱۲ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱   ۵۶–۳۵  
۳۱ اکتبر     اتحاد جماهیر شوروی ۳–۰   ژاپن ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۱۵–۷     ۴۵–۲۴  

گروه Cویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی
۲   مجارستان
۳   آرژانتین
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ اکتبر     چکسلواکی ۳–۰   آرژانتین ۱۵–۷ ۱۵–۸ ۱۵–۶     ۴۵–۲۱  
۳۰ اکتبر     مجارستان ۳–۰   آرژانتین ۱۵–۱ ۱۵–۳ ۱۵–۹     ۴۵–۱۳  
۳۱ اکتبر     چکسلواکی ۳–۱   مجارستان ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۶   ۵۵–۴۳  

گروه Dویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   رومانی
۲   لهستان
۳   پرو
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ اکتبر     رومانی ۳–۰   پرو ۱۵–۰ ۱۵–۰ ۱۵–۱     ۴۵–۱  
۳۰ اکتبر     لهستان ۳–۰   پرو ۱۵–۳ ۱۵–۱ ۱۵–۵     ۴۵–۹  
۳۱ اکتبر     رومانی ۳–۱   لهستان ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۱۱–۱۵ ۹–۱۵   ۵۶–۴۴  

گروه Eویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایالات متحده آمریکا
۲   فرانسه
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۱ اکتبر     ایالات متحده آمریکا ۳–۲   فرانسه ۱۵–۱۰ ۱۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ ۷۱–۵۹  

دور نهاییویرایش

مکان‌های یازدهم تا چهاردهمویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱۱   آرژانتین
۱۲   پاراگوئه
۱۳   اروگوئه
۱۴   پرو
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۶ نوامبر     آرژانتین ۳–۲   اروگوئه ۷–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۶۶–۶۳  
۶ نوامبر     پاراگوئه ۳–۰   اروگوئه ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۱۰     ۴۵–۲۳  
۸ نوامبر     اروگوئه ۳–۰   پرو ۱۵–۸ ۱۵–۳ ۱۵–۱۰     ۴۵–۲۱  
۸ نوامبر     آرژانتین ۳–۲   پاراگوئه ۹–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۶۹–۶۳  
۹ نوامبر     پاراگوئه ۳–۱   اروگوئه ۱۵–۱۰ ۱۲–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۸   ۵۷–۴۲  
۹ نوامبر     آرژانتین ۳–۱   پرو ۱۵–۶ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲   ۵۵–۴۵  

قهرمانیویرایش

نتایجویرایش

کشور کشور نتیجه
  برزیل   ونزوئلا ۳–۰
  اتحاد جماهیر شوروی   ژاپن ۳–۰
  چکسلواکی   مجارستان ۳–۱
  رومانی   لهستان ۳–۱
  ایالات متحده آمریکا   فرانسه ۳–۲
  اتحاد جماهیر شوروی   ایالات متحده آمریکا ۳–۰
  برزیل   فرانسه ۳–۰
  رومانی   ژاپن ۳–۰
  مجارستان   ونزوئلا ۳–۰
  اتحاد جماهیر شوروی   ونزوئلا ۳–۰
  رومانی   برزیل ۳–۱
  چکسلواکی   ژاپن ۳–۰
  لهستان   مجارستان ۳–۱
  لهستان   ژاپن ۳–۱
  چکسلواکی   برزیل ۳–۰
  رومانی   ایالات متحده آمریکا ۳–۱
  فرانسه   ونزوئلا ۳–۰
  اتحاد جماهیر شوروی   مجارستان ۳–۱
  اتحاد جماهیر شوروی   لهستان ۳–۱
  مجارستان   فرانسه ۳–۰
  رومانی   ونزوئلا ۳–۰
  چکسلواکی   ایالات متحده آمریکا ۳–۰
  برزیل   ژاپن ۳–۰
  ایالات متحده آمریکا   ژاپن ۳–۱
  اتحاد جماهیر شوروی   فرانسه ۳–۱
  لهستان   برزیل ۳–۲
  رومانی   مجارستان ۳–۱
  چکسلواکی   ونزوئلا ۳–۰
  اتحاد جماهیر شوروی   رومانی ۳–۱
  ژاپن   ونزوئلا ۳–۰
  لهستان   فرانسه ۳–۰
  ایالات متحده آمریکا   برزیل ۳–۲
  رومانی   فرانسه ۳–۰
  مجارستان   ژاپن ۳–۰
  لهستان   ایالات متحده آمریکا ۳–۱
  اتحاد جماهیر شوروی   چکسلواکی ۳–۰
  لهستان   ونزوئلا ۳–۰
  مجارستان   ایالات متحده آمریکا ۳–۲
  ژاپن   فرانسه ۳–۰
  اتحاد جماهیر شوروی   برزیل ۳–۱
  چکسلواکی   رومانی ۳–۲
  ایالات متحده آمریکا   ونزوئلا ۳–۰
  چکسلواکی   فرانسه ۳–۰
  برزیل   مجارستان ۳–۲
  چکسلواکی   لهستان ۳–۱

جدولویرایش

مکان کشور بازی برد باخت امتیازات
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۹ ۹ ۰ ۱۸
۲   چکسلواکی ۹ ۸ ۱ ۱۶
۳   رومانی ۹ ۷ ۲ ۱۴
۴   لهستان ۹ ۶ ۳ ۱۲
۵   برزیل ۹ ۴ ۵ ۸
۶   مجارستان ۹ ۴ ۵ ۸
۷   ایالات متحده آمریکا ۹ ۴ ۵ ۸
۸   ژاپن ۹ ۲ ۷ ۴
۹   فرانسه ۹ ۱ ۸ ۲
۱۰   ونزوئلا ۹ ۰ ۹ ۰

جدول نهاییویرایش

پیوند به بیرونویرایش