والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۶


والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۶ سومین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۳۰ اوت تا ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۶ در پاریس، فرانسه برگزار گردید. در پایان تیم چکسلواکی به عنوان قهرمانی دست یافت.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۶
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان فرانسه
تاریخ۳۰ اوت – ۱۲ سپتامبر
تیم‌ها۲۴
مکان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان چکسلواکی (یکمین عنوان)

گروه‌بندی ویرایش

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

گروه G

گروه H

گروه I

گروه J

دور مقدماتی ویرایش

راه‌یافته دور نهایی گروه A
راه‌یافته دور نهایی گروه B
راه‌یافته دور نهایی گروه C

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۰ ۲۳ ۳٫۹۱۳
۲   کرهٔ جنوبی ۳ ۱ ۱ ۳ ۵ ۰٫۶۰۰ ۷۵ ۹۳ ۰٫۸۰۶
۳   ترکیه ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۵۷ ۱۰۶ ۰٫۵۳۸
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۰ اوت     کرهٔ جنوبی ۲–۳   ترکیه ۱۵–۴ ۴–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵–۱۵ ۹–۱۵ ۵۸–۶۱  
۳۱ اوت     اتحاد جماهیر شوروی ۰–۳   ترکیه ۰–۱۵ ۵–۱۵ ۴–۱۵     ۹–۴۵  
۱ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۲–۱۵ ۸–۱۵ ۴–۱۵     ۱۴–۴۵  

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۴۵ ۱۶ ۲٫۸۱۳
۲   آلمان غربی ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۱۶ ۴۵ ۰٫۳۵۶
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۱ اوت     چکسلواکی ۰–۳   آلمان غربی ۵–۱۵ ۴–۱۵ ۷–۱۵     ۱۶–۴۵  

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بلغارستان ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۴۵ ۷ ۶٫۴۲۹
۲   اتریش ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۷ ۴۵ ۰٫۱۵۶
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۱ اوت     بلغارستان ۰–۳   اتریش ۱–۱۵ ۳–۱۵ ۳–۱۵     ۷–۴۵  

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   رومانی ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۴۵ ۲۳ ۱٫۹۵۷
۲   ایتالیا ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۲۳ ۴۵ ۰٫۵۱۱
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۱ اوت     رومانی ۰–۳   ایتالیا ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۳–۱۵     ۲۳–۴۵  

گروه E ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   مجارستان ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۴۵ ۲۳ ۱٫۹۵۷
۲   هلند ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۲۳ ۴۵ ۰٫۵۱۱
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۱ اوت     مجارستان ۰–۳   هلند ۸–۱۵ ۸–۱۵ ۷–۱۵     ۲۳–۴۵  

گروه F ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   فرانسه ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۰ ۲۰ ۴٫۵۰۰
۲   اسرائیل ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۶۱ ۴۹ ۱٫۲۴۵
۳   لوکزامبورگ ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۷ ۹۰ ۰٫۱۸۹
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۰ اوت     فرانسه ۰–۳   اسرائیل ۴–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵     ۱۶–۴۵  
۳۱ اوت     اسرائیل ۰–۳   لوکزامبورگ ۸–۱۵ ۲–۱۵ ۳–۱۵     ۱۳–۴۵  
۱ سپتامبر     فرانسه ۰–۳   لوکزامبورگ ۱–۱۵ ۱–۱۵ ۲–۱۵     ۴–۴۵  

گروه G ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایالات متحده آمریکا ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۴۵ ۲۶ ۱٫۷۳۱
۲   بلژیک ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۲۶ ۴۵ ۰٫۵۷۸
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۱ اوت     ایالات متحده آمریکا ۰–۳   بلژیک ۲–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵     ۲۶–۴۵  

گروه H ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۰۶ ۸۱ ۱٫۳۰۹
۲   برزیل ۳ ۱ ۱ ۴ ۵ ۰٫۸۰۰ ۱۰۷ ۹۹ ۱٫۰۸۱
۳   هند ۲ ۰ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۸۴ ۱۱۷ ۰٫۷۱۸
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۰ اوت     برزیل ۲–۳   هند ۱۵–۶ ۶–۱۵ ۸–۱۵ ۱۵–۱۱ ۴–۱۵ ۴۸–۶۲  
۳۱ اوت     چین ۱–۳   برزیل ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۶ ۱۱–۱۵   ۴۵–۵۱  
۱ سپتامبر     چین ۱–۳   هند ۵–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۱۰ ۷–۱۵   ۳۶–۵۵  

گروه I ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   یوگسلاوی ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۱ ۲۶ ۳٫۵۰۰
۲   پرتغال ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۶۹ ۵۱ ۱٫۳۵۳
۳   آلمان شرقی ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۷ ۹۰ ۰٫۰۷۸
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۰ اوت     پرتغال ۰–۳   آلمان شرقی ۲–۱۵ ۱–۱۵ ۲–۱۵     ۵–۴۵  
۳۱ اوت     یوگسلاوی ۰–۳   آلمان شرقی ۰–۱۵ ۲–۱۵ ۰–۱۵     ۲–۴۵  
۱ سپتامبر     یوگسلاوی ۰–۳   پرتغال ۴–۱۵ ۶–۱۵ ۱۴–۱۶     ۲۴–۴۶  

گروه J ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۴۵ ۵ ۹٫۰۰۰
۲   کوبا ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۵ ۴۵ ۰٫۱۱۱
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۱ اوت     لهستان ۰–۳   کوبا ۲–۱۵ ۱–۱۵ ۲–۱۵     ۵–۴۵  

دور نهایی ویرایش

دور نهایی گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هند ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۶۷ ۲٫۰۱۵
۲   ترکیه ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۰۸ ۹۰ ۱٫۲۰۰
۳   لوکزامبورگ ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۹۴ ۱۱۱ ۰٫۸۴۷
۴   آلمان شرقی ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۶۶ ۱۳۵ ۰٫۴۸۹
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲ سپتامبر     هند ۰–۳   آلمان شرقی ۴–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۲–۱۵     ۲۷–۴۵  
۲ سپتامبر     ترکیه ۰–۳   لوکزامبورگ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۷–۱۵     ۲۷–۴۵  
۳ سپتامبر     ترکیه ۰–۳   آلمان شرقی ۱۰–۱۵ ۲–۱۵ ۶–۱۵     ۱۸–۴۵  
۳ سپتامبر     هند ۰–۳   لوکزامبورگ ۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۸–۱۵     ۲۲–۴۵  
۴ سپتامبر     لوکزامبورگ ۰–۳   آلمان شرقی ۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۷–۱۵     ۲۱–۴۵  
۴ سپتامبر     هند ۰–۳   ترکیه ۶–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵     ۱۸–۴۵  

دور نهایی گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۱۸ ۹ ۰ ۲۷ ۱ ۲۷٫۰۰۰ ۴۱۶ ۲۱۷ ۱٫۹۱۷
۲   آلمان غربی ۱۷ ۸ ۱ ۲۴ ۹ ۲٫۶۶۷ ۴۳۸ ۲۹۸ ۱٫۴۷۰
۳   هلند ۱۶ ۷ ۲ ۱۹ ۱۳ ۱٫۴۶۲ ۴۰۲ ۳۲۰ ۱٫۲۵۶
۴   ایتالیا ۱۵ ۶ ۳ ۲۲ ۱۲ ۱٫۸۳۳ ۴۱۶ ۳۷۴ ۱٫۱۱۲
۵   پرتغال ۱۴ ۵ ۴ ۱۶ ۱۵ ۱٫۰۶۷ ۳۹۱ ۳۸۳ ۱٫۰۲۱
۶   اسرائیل ۱۲ ۳ ۶ ۱۲ ۲۱ ۰٫۵۷۱ ۳۷۴ ۴۳۵ ۰٫۸۶۰
۷   بلژیک ۱۱ ۲ ۷ ۱۲ ۲۳ ۰٫۵۲۲ ۳۳۲ ۴۳۳ ۰٫۷۶۷
۸   کرهٔ جنوبی ۱۱ ۲ ۷ ۱۳ ۲۳ ۰٫۵۶۵ ۳۹۰ ۴۴۲ ۰٫۸۸۲
۹   کوبا ۱۱ ۲ ۷ ۱۰ ۲۳ ۰٫۴۳۵ ۳۴۴ ۴۳۹ ۰٫۷۸۴
۱۰   اتریش ۱۰ ۱ ۸ ۴ ۲۴ ۰٫۱۶۷ ۲۲۵ ۳۸۷ ۰٫۵۸۱
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲ سپتامبر     ایتالیا ۱–۳   کرهٔ جنوبی ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۱۲–۱۵ ۷–۱۵   ۲۷–۴۵  
۲ سپتامبر     برزیل ۰–۳   اسرائیل ۶–۱۵ ۷–۱۵ ۱۴–۱۶     ۲۷–۴۵  
۲ سپتامبر     پرتغال ۰–۳   اتریش ۶–۱۵ ۶–۱۵ ۸–۱۵     ۱۸–۴۵  
۲ سپتامبر     بلژیک ۱–۳   کوبا ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۵–۱۵ ۱۱–۱۵   ۲۲–۴۵  
۲ سپتامبر     آلمان غربی ۰–۳   هلند ۷–۱۵ ۱۲–۱۵ ۸–۱۵     ۲۱–۴۵  
۳ سپتامبر     پرتغال ۰–۳   اسرائیل ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۱–۱۵     ۱۸–۴۵  
۳ سپتامبر     برزیل ۰–۳   کوبا ۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۹–۱۵     ۱۸–۴۵  
۳ سپتامبر     هلند ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۱۱–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵     ۱۸–۴۵  
۳ سپتامبر     آلمان غربی ۰–۳   بلژیک ۹–۱۵ ۸–۱۵ ۷–۱۵     ۱۸–۴۵  
۳ سپتامبر     ایتالیا ۰–۳   اتریش ۳–۱۵ ۷–۱۵ ۸–۱۵     ۱۸–۴۵  
۵ سپتامبر     آلمان غربی ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۱۱–۱۵ ۵–۱۵ ۱۴–۱۶     ۱۸–۴۵  
۵ سپتامبر     برزیل ۰–۳   بلژیک ۳–۱۵ ۶–۱۵ ۸–۱۵     ۱۸–۴۵  
۵ سپتامبر     هلند ۰–۳   اتریش ۳–۱۵ ۴–۱۵ ۹–۱۵     ۱۸–۴۵  
۵ سپتامبر     پرتغال ۲–۳   کوبا ۱۵–۱۲ ۷–۱۵ ۱۵–۷ ۸–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۸–۴۵  
۵ سپتامبر     ایتالیا ۱–۳   اسرائیل ۹–۱۵ ۱۵–۵ ۱۴–۱۶ ۸–۱۵   ۱۸–۴۵  
۶ سپتامبر     ایتالیا ۰–۳   کوبا ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ ۱۱–۱۵     ۱۸–۴۵  
۶ سپتامبر     کرهٔ جنوبی ۰–۳   اتریش ۱۱–۱۵ ۱۳–۱۵ ۳–۱۵     ۱۸–۴۵  
۶ سپتامبر     پرتغال ۱–۳   بلژیک ۸–۱۵ ۷–۱۵ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵   ۱۸–۴۵  
۶ سپتامبر     برزیل ۰–۳   آلمان غربی ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ ۱۱–۱۵     ۱۸–۴۵  
۶ سپتامبر     هلند ۱–۳   اسرائیل ۷–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۷ ۷–۱۵   ۱۸–۴۵  
۸ سپتامبر     ایتالیا ۰–۳   بلژیک ۳–۱۵ ۱۶–۱۸ ۳–۱۵     ۱۸–۴۵  
۸ سپتامبر     اسرائیل ۲–۳   کرهٔ جنوبی ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۱۲–۱۵ ۷–۱۵ ۱۸–۴۵  
۸ سپتامبر     آلمان غربی ۰–۳   اتریش ۵–۱۵ ۱۱–۱۵ ۷–۱۵     ۱۸–۴۵  
۸ سپتامبر     هلند ۱–۳   کوبا ۱۵–۸ ۱۰–۱۵ ۵–۱۵ ۸–۱۵   ۱۸–۴۵  
۸ سپتامبر     برزیل ۰–۳   پرتغال ۱۳–۱۵ ۴–۱۵ ۲–۱۵     ۱۸–۴۵  
۹ سپتامبر     آلمان غربی ۱–۳   پرتغال ۵–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۲ ۱۲–۱۵   ۱۸–۴۵  
۹ سپتامبر     اتریش ۰–۳   اسرائیل ۶–۱۵ ۳–۱۵ ۸–۱۵     ۱۸–۴۵  
۹ سپتامبر     کوبا ۲–۳   کرهٔ جنوبی ۵–۱۵ ۷–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۷–۱۵ ۱۸–۴۵  
۹ سپتامبر     برزیل ۱–۳   ایتالیا ۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۳–۱۵ ۴–۱۵   ۱۸–۴۵  
۹ سپتامبر     هلند ۰–۳   بلژیک ۱۱–۱۵ ۸–۱۵ ۱۰–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۰ سپتامبر     کرهٔ جنوبی ۲–۳   بلژیک ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۳–۱۵ ۵–۱۵ ۴–۱۵ ۱۸–۴۵  
۱۰ سپتامبر     آلمان غربی ۱–۳   اسرائیل ۱۵–۱۱ ۶–۱۵ ۱۲–۱۵ ۸–۱۵   ۱۸–۴۵  
۱۰ سپتامبر     برزیل ۰–۳   هلند ۱۰–۱۵ ۸–۱۵ ۱۳–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۰ سپتامبر     کوبا ۰–۳   اتریش ۱۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۰ سپتامبر     ایتالیا ۰–۳   پرتغال ۹–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۱ سپتامبر     هلند ۰–۳   پرتغال ۱۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۲–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۱ سپتامبر     بلژیک ۱–۳   اتریش ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۰ ۰–۱۵ ۴–۱۵   ۱۸–۴۵  
۱۱ سپتامبر     اسرائیل ۰–۳   کوبا ۱۳–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۱ سپتامبر     آلمان غربی ۲–۳   ایتالیا ۱۶–۱۴ ۴–۱۵ ۱۵–۹ ۹–۱۵ ۹–۱۵ ۱۸–۴۵  
۱۱ سپتامبر     برزیل ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۸–۱۵ ۴–۱۵ ۹–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۲ سپتامبر     هلند ۱–۳   ایتالیا ۱۶–۱۴ ۲–۱۵ ۷–۱۵ ۱۱–۱۵   ۱۸–۴۵  
۱۲ سپتامبر     پرتغال ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۸–۱۵ ۱۵–۱۷ ۱۵–۱۷     ۱۸–۴۵  
۱۲ سپتامبر     آلمان غربی ۰–۳   کوبا ۸–۱۵ ۱–۱۵ ۰–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۲ سپتامبر     برزیل ۰–۳   اتریش ۳–۱۵ ۶–۱۵ ۲–۱۵     ۱۸–۴۵  
۱۲ سپتامبر     اسرائیل ۱–۳   بلژیک ۸–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۷ ۶–۱۵   ۱۸–۴۵  

دور نهایی گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی ۱۸ ۹ ۰ ۲۷ ۷ ۳٫۸۵۷ ۴۷۴ ۳۱۴ ۱٫۵۱۰
۲   رومانی ۱۶ ۷ ۲ ۲۴ ۱۳ ۱٫۸۴۶ ۴۸۵ ۴۲۴ ۱٫۱۴۴
۳   اتحاد جماهیر شوروی ۱۶ ۷ ۲ ۲۴ ۱۰ ۲٫۴۰۰ ۴۷۱ ۳۳۹ ۱٫۳۸۹
۴   لهستان ۱۵ ۶ ۳ ۲۰ ۱۱ ۱٫۸۱۸ ۴۱۲ ۳۷۴ ۱٫۱۰۲
۵   بلغارستان ۱۴ ۵ ۴ ۲۱ ۱۶ ۱٫۳۱۳ ۴۹۳ ۴۳۰ ۱٫۱۴۷
۶   ایالات متحده آمریکا ۱۳ ۴ ۵ ۱۵ ۱۸ ۰٫۸۳۳ ۳۹۴ ۴۳۴ ۰٫۹۰۸
۷   فرانسه ۱۲ ۳ ۶ ۱۳ ۲۱ ۰٫۶۱۹ ۳۵۷ ۴۵۷ ۰٫۷۸۱
۸   مجارستان ۱۱ ۲ ۷ ۱۰ ۲۴ ۰٫۴۱۷ ۳۵۱ ۴۷۳ ۰٫۷۴۲
۹   چین ۱۰ ۱ ۸ ۶ ۲۵ ۰٫۲۴۰ ۳۲۷ ۴۴۰ ۰٫۷۴۳
۱۰   یوگسلاوی ۱۰ ۱ ۸ ۱۱ ۲۶ ۰٫۴۲۳ ۴۲۰ ۴۹۹ ۰٫۸۴۲
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲ سپتامبر     لهستان ۱–۳   رومانی ۱۵–۱۳ ۹–۱۵ ۱–۱۵ ۷–۱۵   ۳۲–۵۸  
۲ سپتامبر     چکسلواکی ۱–۳   یوگسلاوی ۹–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۷ ۶–۱۵   ۴۲–۵۳  
۲ سپتامبر     فرانسه ۱–۳   چین ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۶ ۱۴–۱۶   ۵۱–۵۲  
۲ سپتامبر     ایالات متحده آمریکا ۱–۳   مجارستان ۴–۱۵ ۱۵–۱۳ ۷–۱۵ ۱۴–۱۶   ۴۰–۵۰  
۲ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۲–۳   بلغارستان ۱۳–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۹–۱۵ ۶۱–۶۲  
۳ سپتامبر     چکسلواکی ۲–۳   رومانی ۱۵–۳ ۱۵–۱۱ ۹–۱۵ ۲–۱۵ ۳–۱۵ ۴۴–۵۹  
۳ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۰–۱۵ ۲–۱۵ ۸–۱۵     ۲۰–۴۵  
۳ سپتامبر     بلغارستان ۲–۳   یوگسلاوی ۷–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳ ۶–۱۵ ۷–۱۵ ۶۵–۷۱  
۳ سپتامبر     مجارستان ۲–۳   فرانسه ۱۵–۱۷ ۱۴–۱۶ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۱۲–۱۵ ۷۱–۶۵  
۳ سپتامبر     لهستان ۰–۳   چین ۸–۱۵ ۱۷–۱۹ ۹–۱۵     ۳۴–۴۹  
۵ سپتامبر     چکسلواکی ۰–۳   چین ۱۳–۱۵ ۳–۱۵ ۸–۱۵     ۲۴–۴۵  
۵ سپتامبر     لهستان ۰–۳   فرانسه ۵–۱۵ ۱۱–۱۵ ۶–۱۵     ۲۲–۴۵  
۵ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۰–۳   مجارستان ۱–۱۵ ۹–۱۵ ۲–۱۵     ۱۲–۴۵  
۵ سپتامبر     رومانی ۱–۳   بلغارستان ۱۳–۱۵ ۷–۱۵ ۱۵–۵ ۱۲–۱۵   ۵۷–۵۰  
۵ سپتامبر     ایالات متحده آمریکا ۰–۳   یوگسلاوی ۸–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵     ۳۲–۴۵  
۶ سپتامبر     لهستان ۰–۳   مجارستان ۱۱–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۰–۱۵     ۳۳–۴۵  
۶ سپتامبر     رومانی ۲–۳   ایالات متحده آمریکا ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۷–۱۵ ۱۹–۲۱ ۶۸–۷۷  
۶ سپتامبر     چکسلواکی ۰–۳   فرانسه ۲–۱۵ ۳–۱۵ ۵–۱۵     ۱۰–۴۵  
۶ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۰–۳   یوگسلاوی ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۷ ۱۰–۱۵     ۳۷–۴۵  
۶ سپتامبر     بلغارستان ۰–۳   چین ۸–۱۵ ۸–۱۵ ۹–۱۵     ۲۵–۴۵  
۸ سپتامبر     بلغارستان ۱–۳   فرانسه ۱۵–۸ ۱۲–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵   ۵۳–۵۳  
۸ سپتامبر     چکسلواکی ۰–۳   لهستان ۸–۱۵ ۸–۱۵ ۹–۱۵     ۲۵–۴۵  
۸ سپتامبر     رومانی ۱–۳   اتحاد جماهیر شوروی ۹–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۱–۱۵   ۴۹–۶۰  
۸ سپتامبر     ایالات متحده آمریکا ۱–۳   چین ۱۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۲–۱۵   ۵۳–۵۷  
۸ سپتامبر     یوگسلاوی ۲–۳   مجارستان ۷–۱۵ ۱۵–۹ ۹–۱۵ ۱۵–۲ ۱۰–۱۵ ۵۶–۵۶  
۹ سپتامبر     بلغارستان ۱–۳   لهستان ۱۶–۱۴ ۱۰–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵   ۳۸–۵۹  
۹ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۰–۳   چین ۲–۱۵ ۵–۱۵ ۶–۱۵     ۱۳–۴۵  
۹ سپتامبر     فرانسه ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۶–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۲ ۱۲–۱۵   ۵۸–۵۲  
۹ سپتامبر     چکسلواکی ۰–۳   مجارستان ۵–۱۵ ۹–۱۵ ۶–۱۵     ۲۰–۴۵  
۹ سپتامبر     رومانی ۲–۳   یوگسلاوی ۶–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۲ ۱۲–۱۵ ۵–۱۵ ۶۳–۶۷  
۱۰ سپتامبر     چین ۱–۳   یوگسلاوی ۹–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۶ ۹–۱۵   ۴۷–۵۲  
۱۰ سپتامبر     چکسلواکی ۲–۳   بلغارستان ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۹–۱۷ ۸–۱۵ ۱۵–۱۷ ۶۸–۷۵  
۱۰ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۱–۳   فرانسه ۵–۱۵ ۱۵–۱۳ ۰–۱۵ ۴–۱۵   ۲۴–۵۸  
۱۰ سپتامبر     لهستان ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۸–۱۵ ۶–۱۵ ۱۳–۱۵     ۲۷–۴۵  
۱۰ سپتامبر     رومانی ۱–۳   مجارستان ۱۵–۱۳ ۱۰–۱۵ ۸–۱۵ ۱۱–۱۵   ۴۴–۵۸  
۱۱ سپتامبر     فرانسه ۱–۳   یوگسلاوی ۹–۱۵ ۱۵–۴ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۷   ۵۲–۵۱  
۱۱ سپتامبر     بلغارستان ۰–۳   مجارستان ۵–۱۵ ۹–۱۰ ۱۲–۱۵ ۴–۱۵   ۳۰–۵۵  
۱۱ سپتامبر     چکسلواکی ۰–۳   ایالات متحده آمریکا ۴–۱۵ ۸–۱۵ ۱۲–۱۵     ۲۴–۴۵  
۱۱ سپتامبر     رومانی ۰–۳   چین ۴–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۱–۱۵     ۲۵–۴۵  
۱۱ سپتامبر     اتحاد جماهیر شوروی ۱–۳   لهستان ۱۶–۱۸ ۱۱–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶–۱۵   ۴۹–۶۲  
۱۲ سپتامبر     مجارستان ۱–۳   چین ۹–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۸ ۱۵–۱۷   ۴۹–۵۵  
۱۲ سپتامبر     ایالات متحده آمریکا ۱–۳   بلغارستان ۱۵–۸ ۱۲–۱۵ ۶–۱۵ ۱۱–۱۵   ۴۴–۵۳  
۱۲ سپتامبر     لهستان ۱–۳   یوگسلاوی ۱۲–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۱–۱۵   ۵۰–۵۸  
۱۲ سپتامبر     رومانی ۰–۳   فرانسه ۷–۱۵ ۸–۱۵ ۶–۱۵     ۱۹–۴۵  
۱۲ سپتامبر     چکسلواکی ۲–۳   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵–۹ ۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۹ ۱۲–۱۵ ۵۸–۶۳  

جدول نهایی ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش