والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۷۴

والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۷۴ هشتمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۲۰ تا ۲۸ اکتبر ۱۹۷۴ در مکزیکو سیتی، مکزیک برگزار گردید.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۷۴
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان مکزیک
تاریخ۱۲–۲۸ اکتبر
تیم‌ها۲۴
مکان(ها)۶
قهرمان لهستان (یکمین عنوان)


تیم‌ها ویرایش

گروه A – گوادالاخارا، خالیسکو

گروه B – مکزیکو سیتی

گروه C – مونتری

گروه D – تیخوانا

گروه E – پوئبلا

گروه F – تولوکا

دور یکم ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۸ ۹۰ ۱٫۶۴۴
۲   آلمان شرقی ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۲ ۸۴ ۱٫۳۳۳
۳   ایتالیا ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۱۲۰ ۱۵۲ ۰٫۷۸۹
۴   ونزوئلا ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۸۶ ۱۴۰ ۰٫۶۱۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۴۵–۱۲
۱۳ اکتبر کوبا   ۳–۱   ایتالیا ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵−۲ ۵۸–۴۳
۱۴ اکتبر کوبا   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵–۱۲ ۱۵–۳ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۵
۱۴ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۰   ایتالیا ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۷
۱۵ اکتبر ایتالیا   ۳–۱   ونزوئلا ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ ۵–۱۵ ۱۵−۹ ۵۰–۴۹
۱۵ اکتبر کوبا   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵–۸ ۱۵–۸ ۱۵–۶ ۴۵–۲۲

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   مکزیک ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۴ ۶۰ ۲٫۴۰۰
۲   هلند ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۳۳ ۱۰۳ ۱٫۲۹۱
۳   تونس ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۹۱ ۱۳۱ ۰٫۶۹۵
۴   دومینیکن ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۹۱ ۱۶۵ ۰٫۵۵۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۲ اکتبر مکزیک   ۳–۰   دومینیکن ۱۵–۲ ۱۵–۲ ۱۵–۱۰ ۴۵–۱۴
۱۳ اکتبر هلند   ۳–۰   تونس ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۴۵–۱۳
۱۴ اکتبر هلند   ۳–۱   دومینیکن ۱۵–۸ ۱۳–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵−۷ ۵۸–۳۶
۱۴ اکتبر مکزیک   ۳–۰   تونس ۱۵–۵ ۱۵–۷ ۱۵–۴ ۴۵–۱۶
۱۵ اکتبر تونس   ۳–۲   دومینیکن ۷–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۲ ۱۵−۴ ۱۵−۵ ۶۲–۴۱
۱۵ اکتبر مکزیک   ۳–۱   هلند ۹–۱۵ ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۱۵−۸ ۵۴–۳۰

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بلغارستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۱۷۰ ۱۰۶ ۱٫۶۰۴
۲   برزیل ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۱۵۷ ۱۱۰ ۱٫۴۲۷
۳   فرانسه ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۰۶ ۱۲۱ ۰٫۸۷۶
۴   پاناما ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۳۹ ۱۳۵ ۰٫۲۸۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ اکتبر بلغارستان   ۳–۰   پاناما ۱۵–۰ ۱۵–۱ ۱۵–۲ ۴۵–۳
۱۳ اکتبر برزیل   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۵
۱۴ اکتبر برزیل   ۳–۰   پاناما ۱۵–۴ ۱۵−۶ ۱۵–۸ ۴۵–۱۸
۱۴ اکتبر بلغارستان   ۳–۱   فرانسه ۱۵–۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵−۱۲ ۵۸–۳۶
۱۵ اکتبر فرانسه   ۳–۰   پاناما ۱۵−۰ ۱۵−۹ ۱۵−۹ ۴۵–۱۸
۱۵ اکتبر بلغارستان   ۳–۲   برزیل ۱۲–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵−۱۲ ۱۵−۱۳ ۶۷–۶۷

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۵۶ ۲٫۴۱۱
۲   بلژیک ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۱۲۵ ۱۱۰ ۱٫۱۳۶
۳   چین ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۰۴ ۱۲۲ ۰٫۸۵۲
۴   کانادا ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۵۹ ۱۳۵ ۰٫۴۳۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ اکتبر بلژیک   ۳–۱   چین ۱۵–۵ ۱۵–۱۰ ۸–۱۵ ۱۵−۱۲ ۵۳–۴۲
۱۳ اکتبر ژاپن   ۳–۰   کانادا ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۱۵–۳ ۴۵–۱۲
۱۴ اکتبر بلژیک   ۳–۰   کانادا ۱۵–۶ ۱۵−۹ ۱۵–۸ ۴۵–۲۳
۱۴ اکتبر ژاپن   ۳–۰   چین ۱۵–۱۱ ۱۵−۳ ۱۵–۳ ۴۵–۱۷
۱۵ اکتبر چین   ۳–۰   کانادا ۱۵–۶ ۱۵–۸ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۴
۱۵ اکتبر ژاپن   ۳–۰   بلژیک ۱۵−۱۰ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۷

گروه E ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۵۸ ۱۰۵ ۱٫۵۰۵
۲   رومانی ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۱۵۷ ۱۰۶ ۱٫۴۸۱
۳   کرهٔ جنوبی ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۸۸ ۱۰۰ ۰٫۸۸۰
۴   پورتوریکو ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۴۳ ۱۳۵ ۰٫۳۱۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ اکتبر رومانی   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵−۴ ۱۵−۸ ۱۵−۷ ۴۵–۱۹
۱۳ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   پورتوریکو ۱۵–۳ ۱۵–۶ ۱۵–۵ ۴۵–۱۴
۱۴ اکتبر رومانی   ۳–۰   پورتوریکو ۱۵–۹ ۱۵–۵ ۱۵–۵ ۴۵–۱۹
۱۴ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۱۵–۷ ۴۵–۲۴
۱۵ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   پورتوریکو ۱۵−۷ ۱۵−۲ ۱۵−۱ ۴۵–۱۰
۱۶ اکتبر چکسلواکی   ۳–۲   رومانی ۱۷–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۲−۱۵ ۱۵−۹ ۶۸–۶۷

گروه F ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۵۴ ۹۶ ۱٫۶۰۴
۲   اتحاد جماهیر شوروی ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۱۳۱ ۹۲ ۱٫۴۲۴
۳   ایالات متحده آمریکا ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۰۷ ۱۱۹ ۰٫۸۹۹
۴   مصر ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۵۰ ۱۳۵ ۰٫۳۷۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۶ ۱۵–۲ ۱۵–۱۳ ۴۵–۲۱
۱۳ اکتبر لهستان   ۳–۰   مصر ۱۵–۳ ۱۵–۶ ۱۵–۵ ۴۵–۱۴
۱۴ اکتبر لهستان   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۱۵–۱۰ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵−۶ ۵۸–۴۱
۱۴ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   مصر ۱۵–۹ ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۴۵–۲۰
۱۵ اکتبر ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   مصر ۱۵–۹ ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۴۵–۱۶
۱۵ اکتبر لهستان   ۳–۱   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵–۹ ۶–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵−۱۱ ۵۱–۴۱

دور دوم ویرایش

گروه G ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۵ ۹۴ ۱٫۵۴۳
۲   آلمان شرقی ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۲۸ ۱۱۳ ۱٫۱۳۳
۳   مکزیک ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۱۵۳ ۱۶۱ ۰٫۹۵۰
۴   بلژیک ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۷۷ ۱۳۵ ۰٫۵۷۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ اکتبر لهستان   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۱۵–۲ ۴۵–۱۲
۱۸ اکتبر مکزیک   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۴۵–۳۵
۱۹ اکتبر لهستان   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۴۵–۲۹
۱۹ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۲   مکزیک ۱۴–۱۶ ۱۵–۹ ۱۲–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۶ ۷۱–۵۵
۲۰ اکتبر لهستان   ۳–۱   مکزیک ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۸–۱۵ ۱۷−۱۵ ۵۵–۵۳
۲۰ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۱ ۱۵–۴ ۱۵−۸ ۴۵–۱۳

گروه H ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چکسلواکی ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۵۴ ۱۱۱ ۱٫۳۸۷
۲   اتحاد جماهیر شوروی ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۵ ۹۲ ۱٫۲۵۰
۳   کوبا ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۲۴ ۱۳۶ ۰٫۹۱۲
۴   برزیل ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۸۲ ۱۳۶ ۰٫۶۰۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۴۵–۲۵
۱۸ اکتبر کوبا   ۳–۰   برزیل ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۱۵–۶ ۴۵–۲۸
۱۹ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   برزیل ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۱۵–۸ ۴۵–۲۰
۱۹ اکتبر چکسلواکی   ۳–۲   کوبا ۹–۱۵ ۱۵–۷ ۹–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۶۳–۵۲
۲۰ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۲ ۱۵−۵ ۴۵–۲۷
۲۰ اکتبر چکسلواکی   ۳–۰   برزیل ۱۵–۸ ۱۵–۱۲ ۱۶−۱۴ ۴۶–۳۴

گروه I ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۱۶۸ ۱۲۶ ۱٫۳۳۳
۲   رومانی ۵ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰ ۱۷۸ ۱۶۶ ۱٫۰۷۲
۳   بلغارستان ۴ ۱ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷ ۱۷۴ ۱۵۳ ۱٫۱۳۷
۴   هلند ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۷۳ ۱۴۸ ۰٫۴۹۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ اکتبر ژاپن   ۳–۰   هلند ۱۵−۶ ۱۵−۳ ۱۵−۴ ۴۵–۱۳
۱۸ اکتبر رومانی   ۳–۲   بلغارستان ۱۷−۱۵ ۷−۱۵ ۴−۱۵ ۲۰−۱۸ ۱۵−۱۰ ۶۳−۷۳
۱۹ اکتبر رومانی   ۳–۰   هلند ۱۵−۷ ۱۵−۶ ۱۵−۱۰ ۴۵–۲۳
۱۹ اکتبر ژاپن   ۳–۱   بلغارستان ۱۵−۱۰ ۱۵−۹ ۸−۱۵ ۱۵−۹ ۵۳–۴۳
۲۰ اکتبر بلغارستان   ۳–۱   هلند ۱۵−۹ ۱۳−۱۵ ۱۵−۶ ۱۵−۷ ۵۸–۳۷
۲۰ اکتبر ژاپن   ۳–۲   رومانی ۹−۱۵ ۱۳−۱۵ ۱۵−۱۱ ۱۶−۱۴ ۱۷−۱۵ ۷۰−۷۰

دور نهایی ویرایش

دور نهایی ۱–۶ ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۷ ۲٫۱۴۳ ۳۱۴ ۲۳۱ ۱٫۳۵۹
۲   اتحاد جماهیر شوروی ۹ ۴ ۱ ۱۴ ۴ ۳٫۵۰۰ ۲۵۲ ۲۰۳ ۱٫۲۴۱
۳   ژاپن ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۱۰ ۱٫۰۰۰ ۲۷۷ ۲۵۶ ۱٫۰۸۲
۴   آلمان شرقی ۷ ۲ ۳ ۹ ۱۱ ۰٫۸۱۸ ۲۳۸ ۲۴۹ ۰٫۹۵۶
۵   چکسلواکی ۶ ۱ ۴ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۵۶ ۲۸۷ ۰٫۸۹۲
۶   رومانی ۵ ۰ ۵ ۴ ۱۵ ۰٫۲۶۷ ۱۶۴ ۲۷۵ ۰٫۵۹۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۲ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۲   چکسلواکی ۱۴−۱۶ ۱۵−۱۰ ۱۵−۱۰ ۱۱−۱۵ ۱۵−۷ ۷۰−۵۸
۲۲ اکتبر لهستان   ۳–۲   اتحاد جماهیر شوروی ۱۶−۱۴ ۹−۱۵ ۱۵−۶ ۱۲−۱۵ ۱۵−۷ ۶۷−۵۷
۲۲ اکتبر ژاپن   ۳–۲   رومانی ۱۵−۶ ۱۲−۱۵ ۱۶−۱۸ ۱۵−۱ ۱۵−۶ ۷۳−۴۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۳ اکتبر ژاپن   ۳–۱   آلمان شرقی ۱۵−۱۲ ۱۵−۹ ۱۴−۱۶ ۱۵−۱۲ ۵۹–۴۹
۲۳ اکتبر لهستان   ۳–۲   چکسلواکی ۱۳−۱۵ ۱۴−۱۶ ۱۵−۶ ۱۵−۱۰ ۱۵−۵ ۷۲−۵۲
۲۳ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   رومانی ۶−۱۵ ۱۵−۶ ۱۵−۹ ۱۵−۱۰ ۵۱–۴۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ اکتبر لهستان   ۳–۲   آلمان شرقی ۱۵−۷ ۱۵−۹ ۱۳−۱۵ ۱۲−۱۵ ۱۵−۵ ۷۰−۵۱
۲۴ اکتبر چکسلواکی   ۳–۱   رومانی ۱۶−۱۸ ۱۵−۵ ۱۵−۱۳ ۱۵−۴ ۶۱–۴۰
۲۴ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   ژاپن ۱۵−۱۰ ۱۶−۱۴ ۱۸−۱۶ ۴۹–۴۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۶ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۷−۱۵ ۱۵−۲ ۱۵−۶ ۴۷–۲۳
۲۶ اکتبر لهستان   ۳–۰   رومانی ۱۵−۴ ۱۵−۱۰ ۱۵−۹ ۴۵–۲۳
۲۶ اکتبر ژاپن   ۳–۱   چکسلواکی ۱۵−۱۱ ۱۰−۱۵ ۱۵−۱۱ ۱۷−۱۵ ۵۷–۵۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۷ اکتبر آلمان شرقی   ۳–۰   رومانی ۱۵−۴ ۱۵−۹ ۱۵−۲ ۴۵–۱۵
۲۷ اکتبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   چکسلواکی ۱۸−۱۶ ۱۵−۱۲ ۱۵−۵ ۴۸–۳۳
۲۸ اکتبر لهستان   ۳–۱   ژاپن ۱۳−۱۵ ۱۵−۷ ۱۵−۱۱ ۱۷−۱۵ ۶۰–۴۸

رده‌بندی نهایی ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش