والیبال کاپ آسیا ۲۰۱۴

والیبال کاپ مردان آسیا ۲۰۱۴، ۴امین دوره جام کنفدراسیون والیبال آسیا بود که از ۱۸ تا ۲۴ اوت ۲۰۱۴ به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار شد.

۲۰۱۴
لوگو کاپ آسیا 2014.png
جزئیات مسابقات
کشور میزبان قزاقستان
تاریخ۱۸–۲۴ اوت
تیم‌ها۸
مکان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان کره جنوبی (یکمین عنوان)
جوایز مسابقات
MVPکره جنوبی سئو جی-داک

گروه بندیویرایش

ترکیب تیم‌های بر اساس رتبه بندی نهایی در قهرمانی آسیا ۲۰۱۳ و کاپ آسیا ۲۰۱۲

گلدان A گلدان B

  قزاقستان (میزبان)
  ژاپن (سوم)
  کره جنوبی
  هند

  چین (قهرمان)
  ایران (دوم)
  استرالیا
  تایلند

دور نهاییویرایش

۱.۴ نهایی نیمه نهایی دیدار نهایی
                   
۲۲ اوت – آلماآتی        
   ایران  ۳
۲۳ اوت – آلماآتی
   ژاپن  ۰  
   ایران  ۱
۲۲ اوت – آلماآتی
     هند  ۳  
   هند  ۳
۲۴ اوت – آلماآتی
   تایلند  ۰  
   هند  ۰
۲۲ اوت – آلماآتی
     کره جنوبی  ۳
   کره جنوبی  ۳
۲۳ اوت – آلماآتی
   استرالیا  ۱  
   کره جنوبی  ۳ مکان سوم
۲۲ اوت – آلماآتی
     قزاقستان  ۰  
   چین  ۲    ایران  ۱
   قزاقستان  ۳      قزاقستان  ۳
۲۴ اوت – آلماآتی
  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۲۳ اوت – آلماآتی
   ژاپن  ۳  
   تایلند  ۲  
 
۲۴ اوت – آلماآتی
       ژاپن  ۱
     چین  ۳
مکان هفتم
۲۳ اوت – آلماآتی ۲۴ اوت – آلماآتی
   استرالیا  ۱    تایلند  ۰
   چین  ۳      استرالیا  ۳

یک چهارم نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۲ اوت ۱۱:۰۰ کره جنوبی   ۳–۱   استرالیا ۲۶–۲۸ ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۹   ۱۰۲–۹۰ Report
۲۲ اوت ۱۴:۰۰ ایران   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۲ Report
۲۲ اوت ۱۶:۰۰ هند   ۳–۰   تایلند ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳ ۲۶–۲۴     ۷۶–۶۶ Report
۲۲ اوت ۱۸:۰۰ چین   ۲–۳   قزاقستان ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ ۳۲–۳۰ ۲۵–۲۱ ۱۳–۱۵ ۱۱۲–۱۱۶ Report

مرحله نیمه نهایی پنجم-هشتمویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۳ اوت ۱۱:۰۰ ژاپن   ۳–۲   تایلند ۲۵–۲۳ ۲۶–۲۴ ۲۳–۲۵ ۱۶–۲۵ ۱۵–۱۱ ۱۰۵–۱۰۸ Report
۲۳ اوت ۱۴:۰۰ استرالیا   ۱–۳   چین ۲۲–۲۵ ۳۳–۳۱ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵   ۹۷–۱۰۶ Report

نیمه نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۳ اوت ۱۶:۰۰ ایران   ۱–۳   هند ۲۵–۲۰ ۲۷–۲۹ ۲۹–۳۱ ۲۵–۲۷   ۱۰۶–۱۰۷ Report
۲۳ اوت ۱۸:۰۰ کره جنوبی   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۴ Report

هفتمویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۴ اوت ۱۱:۰۰ تایلند   ۰–۳   استرالیا ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۳–۲۵     ۵۸–۷۵ Report

پنجمویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۴ اوت ۱۴:۰۰ ژاپن   ۱–۳   چین ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۲–۲۵ ۲۳–۲۵   ۸۰–۹۶ Report

سومویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۴ اوت ۱۶:۰۰ ایران   ۱–۳   قزاقستان ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷ ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵   ۸۳–۹۲ Report

دیدار نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۴ اوت ۱۸:۰۰ هند   ۰–۳   کره جنوبی ۲۳–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۷     ۶۹–۷۷ Report

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش