اثرات جانبی دارو

در دارو شناسی، اثر جانبی، اثری است که می تواند درمانی یا عارضه ای باشد و نسبت به اثری که فرد انتظار دارد ثانوییه است. با وجوداینکه غالبا از این لغت برای توصیف عوارض ناخواسته استفاده می شود، اثرات جانبی ممکن است مفید باشند ولی در نتیجه مصرف دارو ناخواسته ایجاد شده اند.

داروها می‌توانند اثرات جانبیِ ناخواسته ایجاد کنند. برخلاف تصور عموم، که اثرات جانبیِ دارو را فقط مختص مصرف خودسرانهٔ دارو می‌دانند، باید دانست که اثرات جانبیِ ناخواسته بر اثر مصرف همهٔ انواع داروها ایجاد می‌شوند؛ هم داروهایی که توسط پزشک تجویز شده‌اند و هم داروهایی که بدون نسخه تهیه می‌شوند.

برای مثال، برخی داروها، مانند آنتی‌بیوتیکها، مثل خانوادهٔ پنی‌سیلینها، می‌توانند در افراد واکنش‌های حساسیتی ایجاد کنند. راش‌های پوستی، شایع‌ترین عارضهٔ واکنش‌های حساسیتی به پنیسیلین‌ها و آنافیلاکسی مهم‌ترین یا خطرناک‌ترین عارضهٔ متعاقب مصرف پنی‌سیلین‌ها به‌شمار می‌روند.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

تالیدومید بیماری‌های یاتروژنیک گروه دارویی برکت

منابعویرایش