واکنش بازآرایی

آرایش دوگانه

واکنش بازآرایی(به انگلیسی: Rearrangement reaction) گونه ای از واکنش های آلی است که طی آن ساختار اسکلتی ماده تغییر می کند و یگ گروه از کربنی از مولکول جدا شده و به کربن دیگر متصل می شود.به عبارتی این واکنش تبدیل ایزومرهای ترکیب به هم است.در نتیجه جرم و فرمول مولکولی در این واکنش ها ثابت می ماند.[۱]در شکل زیرگروه R از کربن شماره 1 به کربن شماره 2 منتقل می شود.

واکنش باز آرایی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. March, Jerry (1985), Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (3rd ed.), New York: Wiley, ISBN 0-471-85472-7